https://coopervision.com/blog/even-people-with-great-vision-need-eye-exams
g

Slabý zrak není jediným ukazatelem onemocnění očí. Ve skutečnosti to bývá obvykle poslední věc, která se stane. A pokud se zrak začne zhoršovat, často se jedná o nevratné změny.
Proto je tak důležité chodit na pravidelné oční prohlídky. Komplexní prohlídka očí umožní lékaři získat informace, které Vy nemůžete mít - a nepatrné potíže se nemusí později proměnit ve velké. A pokud používáte kontaktní čočky, jsou každoroční prohlídky nezbytnou povinností.
Co byste o oční prohlídce určitě měli vědět:
Kdo - Pravidelné oční prohlídky potřebujeme všichni, bez ohledu na potřeby korekce zraku a celkové zdraví.
Co - Celkové oční vyšetření může trvat až hodinu, někdy až hodinu a půl a zahrnuje široké spektrum testů včetně refrakce, testu binokulárního vidění, testu barvocitu, rozkapání očí s důkladným vyšetřením sítnice, vyšetření na přítomnost glaukomu, vyšetření štěrbinovou lampou, vyšetření rozsahu zorného pole a další. Pokud nosíte kontaktní čočky, je nutná  další sada vyšetření týkající se správného předepsání kontaktních čoček. 
Proč - U mnoha očních chorob nepozorujeme v počátečních stádiích žádné projevy, avšak jejich včasné odhalení, diagnóza a léčba jsou důležité, protože se tím často sníží riziko trvalého poškození zraku. Tím ale prospěšnost prohlídek nekončí. Oční vyšetření může také někdy odhalit systémové poruchy a zachránit tak ještě mnohem víc než jen zrak! U dětí jsou oční prohlídky obzvlášť důležité. Americká optometrická asociace zastává názor, že péče o oči a zrak by měla mít stejnou důležitost jako ostatní standardní lékařské postupy, jako například zubní péče a očkování.1
Kdy - Dospělí bez rizikových faktorů nebo rodinné historie očních potíží by měly na oční prohlídku chodit minimálně každé dva roky a od šedesáti let jednou ročně.2  Děti by oční prohlídku měly podstoupit ve věku 6 měsíců, ve 3 letech, před nástupem do základní školy a pak jednou ročně během školní docházky.2
Kde - Mnoho škol a pracovišť poskytuje oční screening zdarma, ten je však velmi odlišný od celkové oční prohlídky, která si klade za cíl odhalit širokou škálu potíží.1 Je vhodné si vytvořit dlouhodobý vztah s očním lékařem co nejdříve. Jestliže očního lékaře hledáte, můžete využít naši službu "Vyhledat očního specialistu" a domluvit si s ním schůzku ještě dnes!

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy kontaktujte svého lékaře.
1. Americká optometrická asociace. Pokyny pro klinickou praxi založené na průkazném pozorování: Komplexní pediatrické vyšetření očí a zraku. Stručné pokyny 2017. Dostupné na https://www.aoa.org/Documents/AOA%20Peds%20Guidline%20Brief%202017_FINAL%20v4.pdf
2. Americká optometrická asociace. Doporučená frekvence očních vyšetření u pediatrických pacientů a u dospělých. Dostupné na https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/comprehensive-eye-and-vision-examination/recommended-examination-frequency-for-pediatric-patients-and-adults

Další blog