informace
rendered

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD; pozn. překl.: angl. AMD, age-related macular degeneration) je hlavní příčinou ztráty zraku u Američanů nad 65 let.

Snížit riziko ztráty zraku následkem makulární degenerace můžete tím, že:

  • budete znát rizikové faktory VPMD,
  • obeznámíte se s rodinnou anamnézu a
  • budete pravidelně chodit na oční prohlídky.

Vlhká forma VPMD je nejzávažnější forma onemocnění. Může vést k trvalé ztrátě centrálního vidění. Přitom centrální vidění je nepostradatelné pro řízení vozidla, čtení a rozpoznávání obličejů.

"Několik posledních let se nese v duchu zásadního zlepšení pochopení příčin a léčby VPMD," říká George Williams, MD, který je odborníkem na VPMD. "Nový výzkum a pokroky v klinické praxi nám pomáhají lépe přistupovat k léčbě jak suché, tak vlhké formy VPMD. Jedním významným rizikovým faktorem, kterého si lidé nemusí být vědomi, je rodinná historie. Je důležité zjistit, zda někdo z příbuzných trpí VPMD a tuto informaci o přítomnosti VPMD v rodinné anamnéze sdělit očnímu lékaři. Znalost rizik může zachránit Váš zrak."

 

Obeznamte se s riziky a chraňte svůj zrak

Toto je pět nejrizikovějších faktorů pro VPMD:

  • Věk nad 60 let
  • Rodinná historie VPMD
  • Kouření cigaret
  • Obezita
  • Vysoký krevní tlak

Osoby, jichž se týkají dva a více z těchto rizikových faktorů, by si měli domluvit prohlídku u očního lékaře. Ten Vám doporučí postupy, jak snížit riziko ztráty zraku.

Lidé, u nichž existuje vyšší riziko onemocnění, by měli vědět, jak se projevuje vlhká forma VPMD, při které velmi často dochází k rychlé a závažné ztrátě zraku. Mezi symptomy patří:

  • náhlá, patrná ztráta zraku nebo
  • náhlá porucha zraku, když člověk například vidí "zvlněné" čáry.

Pokud se u Vás takové symptomy projeví, navštivte neprodleně očního lékaře. Léčba vlhké formy VPMD dnes poskytuje dobré vyhlídky pozastavení ztráty zraku. Dokonce může i zrak poškozený makulární degenerací částečně navrátit. Včasná diagnóza vlhké formy VPMD přináší větší šance na úspěch v léčbě.

Některé rizikové faktory týkající se VPMD můžete ovlivnit, například kouření a způsob stravování, a tak přispět ke snížení rizika ztráty zraku. Jedním ze způsobů, jak snížit riziko vzniku VPMD, je přestat kouřit nebo nikdy nezačít. Všechna rizika však pod kontrolou mít nemůžete. Například nemůžete nic dělat s Vaší genetickou výbavou. Znalost rodinné anamnézy a sdílení těchto informací s očním lékařem je proto důležitý krok k ochraně Vašeho zraku. U pacientů s vysokým rizikem rozvoje pozdního stadia mokré formy VPMD snižuje toto riziko užívání určitých potravinových doplňků vhodných při VPMD až o 25%. Pacienti by se však měli před tím, než začnou užívat jakékoliv potravinové doplňky, poradit se svým očním lékařem.

 

Další blog