herman_big

Je to pravděpodobně nejznámější vizuál (dovolíte-li tuto slovní hříčku) na poli optometrie a oftalmologie – Snellenova tabule. U příležitosti výročí smrti jejího objevitele Hermanna Snellena v roce 1908 je na místě si jeho osobu připomenout. Holandský oftalmolog Snellen sestavil svou tabulku v roce 1862 k měření ostrosti zraku. Snellen rovněž navrhl systém hodnocení zraku jako poměr, tzv. Snellenův zlomek (např. 20/20). Snellen za sebou zanechal obdivuhodný objem statí týkajících se jeho studia astigmatismu, glaukomu, zánětu, onemocnění sítnice a pojivových tkání. Snellen také vymyslel a zdokonalil mnoho chirurgických postupů, mimo jiné pro případy entropia, ektropia a trichiázy.

I přes všechny dosažené úspěchy a příspěvky je stále nejlépe znám díky své tabulce měření ostrosti zraku, která nese jeho jméno. Podle deníku „The Seattle Times“ se v USA žádného jiného plakátu neprodalo v historii tolik kusů.

Děkujeme doktore Snellene za Vaši tabulku, která stále zůstává základním vybavením v očních ordinacích po celém světě. Vzdáváme Vám dnes hold.

Další blog