poraneni

Následující text byl publikován na stránkách AOA (Americké oftalmologické asociace).

Pokud dojde k poranění oka nebo očí, je nutné neprodleně vyhledat odbornou lékařskou pomoc, a to i v případech, kdy se zranění může na první pohled jevit jako drobné. 
Vážné poranění oka není vždy zřejmé okamžitě. Odkládání návštěvy u lékaře může  způsobit zhoršení příznaků v místě poranění a může vést až k trvalému poškození zraku nebo jeho úplné ztrátě.
Protože poranění očí může způsobit vážné poškození zraku, je důležité, abychom byli schopní zranění rozpoznat a vhodně reagovat. Nikdy se nepokoušejte si poraněné oko ošetřit sami.

Jak rozpoznat, že je oko poraněné
Pokud si všimnete kteréhokoliv z uvedených projevů u sebe nebo u jiné osoby, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc:
Je zřejmé, že postižený/á má bolesti a potíže s viděním.
Oční víčko je natržené nebo je na něm řezná rána.
Jedno oko je v porovnání s druhým méně pohyblivé.
Jedno oko "vylézá z důlku" v porovnání s druhým.
Zornice oka má neobvyklou velikost nebo tvar.
Na bělmu je vidět krev.
V oku nebo pod víčkem se nachází něco, co nejde jednoduše vyndat.

Co dělat v případě poranění oka
U všech očních zranění:
Oka se nedotýkejte, nemněte si ho, ani na něj netlačte.
Nesnažte se odstranit z oka cizí předmět, který Vám tam uvízl.
Do očí si nedávejte žádnou mast ani jiný lék.
Neprodleně vyhledejte lékaře, nejlépe oftalmologa.

V případě pořezání nebo píchnutí:
Oko opatrně zakryjte, než se dostanete k lékaři. Jako vhodná ochrana Vám může posloužit seříznutý papírový kelímek, jehož okraje opřete o lícní kost a čelo v blízkosti oka.
Nevyplachujte oko vodou.
Neodstraňujte cizí těleso uvízlé v oku.
Oko si nemněte, ani na něj netlačte.
Neužívejte aspirin, ibuprofen ani jiný nesteroidní protizánětlivý lék. Tyto léky ředí krev a mohly by zvýšit krvácivost.
Jakmile oko "ošetříte" zakrytím, vyhledejte lékaře.

V případě, že se Vám do oka dostane cizí těleso nebo neznámá látka:
Oko si nemněte.
Opakovaně zamrkejte a nechte, ať slzy cizí těleso z oka vyplaví.
Pokud částečka v oku zůstává, nechte ho zavřené a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě popálení/poleptání chemikálií:
Co nejdříve oko propláchněte velkým množstvím čisté vody.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě úderu do oka:
Opatrně na oko přiložte malý studený obklad pro zmírnění bolesti a otoku.
Na oko nikdy netlačte.
Pokud se monokl, bolest nebo porucha zraku objeví i po nepatrném úderu, neotálejte a navštivte očního lékaře nebo pohotovost.
Pamatujte si, že i malá rána může způsobit vážné poranění oka. 

V případě, že se Vám do oka dostane písek nebo drobné částice:
Důkladně si oči propláchněte očním roztokem.
Oči si nemněte.
Pokud nelze drobné částečky z oka vyplavit, oko jemně zakryjte a navštivte očního lékaře nebo pohotovost.

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy se obraťte na Vašeho očního lékaře.

Další blog