(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie; autor: Kierstan Boyd https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/learning-disabilities-visionSep. 06, 2017
o

Co jsou specifické poruchy učení?
Specifické poruchy učení jsou potíže, které mají některé děti při vypracovávání určitých úkolů. Tyto úkoly zahrnují čtení, psaní, matematiku, poslech, mluvení nebo soustředění. Poruchy učení nejsou způsobeny očními potížemi. Děti s poruchami učení ani nemívají častěji zrakové problémy v porovnání s dětmi bez poruch učení. Pravou příčinou vzniku poruch učení je totiž problém s tím, jak mozek zpracovává, co člověk vidí nebo slyší. 

Dítě s nějakou poruchou učení zpracovává to, co čte nebo slyší, odlišným způsobem. Obvykle při čtení mozek spojuje slova, která vidíme, s jejich významy a známými zkušenostmi a informacemi. Děti se specifickými poruchami učení mají se zpracováním těchto souvislostí problém.

Příčiny specifických poruch učení
Příčina často není známá. Nicméně jsou známy určité rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost, že se u dítěte objeví porucha učení. Patří mezi ně:
•    rodinní příslušníci mají nějakou poruchu učení (dědičnost)
•    dítě se narodí předčasně
•    dítě je vystaveno fyzické zátěži před porodem nebo po porodu
•    infekce v centrálním nervovém systému, např. meningitida
•    závažné poranění hlavy
Slabý zrak, problémy se zaostřováním, trhavé pohyby očí a šilhání nejsou příčinou specifických poruch učení, ačkoliv si to někteří lidé myslí.

Projevy specifických poruch učení
Nějakou poruchou učení trpí asi 15 ze 100 dětí. Poruchy učení se nemusí u dětí projevit až do chvíle, než začnou chodit do školy. Rodiče, ti, kdo o děti pečují nebo učitelé si mohou u dětí s poruchami učení všimnout některých jevů:
•    potíž naučit se číst
•    čtení nepřináší radost a dítě nejeví o čtení zájem
•    potíže v matematice
•    problém uspořádat myšlenky a informace
U dětí s poruchami učení se mohou objevit změny osobnosti a chování. Například mohou ztratit zájem o školu, snadno prožívají frustraci, mají ve škole problém s chováním nebo se u nich vyvine úzkost nebo deprese.

Zjišťování specifických poruch učení
Rodiče nebo osoby, které o děti pečují, mající podezření, že jejich dítě trpí nějakou poruchou učení, by měli situaci konzultovat s jeho učitelem a/nebo dětským lékařem. Dítě projde testováním u odborníka na poruchy učení nebo jiného specialisty. Na mnoha místech jsou školy povinné (pozn.překl.: v USA) testovat děti, zda netrpí nějakou specifickou poruchou učení.
I když poruchy učení nejsou způsobeny problémy s očima, tyto děti by měly podstoupit komplexní oční prohlídku u oftalmologa.
Neexistuje rychlý způsob, jako poruchu učení odstranit. Dítěti však mohou pomoci kvalifikovaní odborníci.
Mějte se na pozoru před lidmi nebo výrobky slibujícími jednoduché nebo rychlé řešení, jak se zbavit problémů s učením. Neexistují žádné vědecké důkazy, že by bylo možné poruchy učení vyléčit s pomocí:
•    speciálních diet
•    megavitamínů
•    omezení konzumace cukru

Další blog