https://coopervision.com/blog/post-menopausal-dry-eye
o

Jako kdyby návaly samotné nebyly dost! Mnoho žen v přechodu musí čelit i projevům syndromu suchého oka. Tato potíž je s menopauzou běžně spojována a na hormonální substituční terapii (HRT, pozn. překl.: z anglického "hormone replacement therapy") se v tomto případě bohužel nedá spolehnout. Ačkoliv některé studie uvádějí mírná zlepšení syndromu suchého oka po hormonální terapii, mnoho jiných studií naopak ukazuje, že může vést ke zvýšení rizika vzniku syndromu suchého oka a jeho projevy zhoršovat.1
Proč se pocit suchosti v očích objevuje?
Ženy popisují a zažívají pocit suchých očí mnoha různými způsoby. Některé zmiňují, že mají oči podrážděné, svědící, suché nebo popisují pocit nepohodlí, další si stěžují na zarudlé oči, pálení v očích, pocit, jako by měly něco v oku nebo dokonce na rozmazané vidění. Zpravidla se tyto symptomy zhoršují na sklonku dne, obzvláště když člověk tráví hodně času čtením nebo na počítači.
Existuje několik názorů na to, co způsobuje syndrom suchého oka u žen v přechodu.1-3 Někteří oční lékaři se domnívají, že se jedná o důsledek poklesu hladiny hormonů, které se podílejí na tvorbě slz, další teorie se přiklání k tomu, že u žen v přechodu dochází k narušení funkce chemických signálů, které jsou zodpovědné za zdravý slzný film oka. Ať tak či tak, syndrom suchého oka může mít závažný dopad na běžné denní činnosti.

Jak si se syndromem suchého oka poradit?
Obecně platí, že je vhodné nenechat projevy suchých očí dojít do extrému. Postupem času by mohly zhoršující se potíže poškodit tkáně v oku, negativně ovlivnit zrak nebo dokonce zjizvit rohovku. Jako prevenci a úlevu od potíží může oční lékař doporučit léčbu. Příklad léčby menopauzálního syndromu suchého oka by tak mohl zahrnovat oční kapky volně prodejné nebo na lékařský předpis, výživové doplňky, lékařské procedury prováděné v ordinaci, přípravky na čištění očních víček, teplé obklady na oči nebo kombinaci uvedeného.
Pokud trpíte syndromem suchých očí a ráda byste vyzkoušela kontaktní čočky, promluvte si svým očním lékařem. Možnosti léčby syndromu suchého oka v poslední době velmi pokročily a oční lékař Vám je schopen Vám stanovit přesnou diagnózu a doporučit, co je pro Vás nejvhodnější. Pokud jsou Vaše oči a stav slzného filmu na jejich povrchu zdravé, nemělo by očnímu lékaři nic bránit v tom, aby dal nošení kontaktních čoček zelenou.
Společnost Coopervision nabízí kontaktní čočky, které by mohly pro Vás být ideální volbou. Existují dokonce už i kontaktní čočky navržené pro korekci presbyopie - další potíže, která se často objevuje u žen ve zhruba stejném věku jako menopauza. S jednodenními kontaktními čočkami pak můžete vyzkoušet korekci presbyopie zdravějším* způsobem. Kontaktní čočky "clariti® 1 day" jsou jednou z možností, kdy jsou čočky dostupné i jako multifokální pro ženy, které mají současně presbyopii.
Pokud zvažujete refrakční operativní zákrok namísto nošení kontaktních čoček, je velmi důležité, abyste ve spolupráci se svým lékařem podchytili problém suchých očí, protože operace může projevy suchých očí zhoršit a výsledný efekt operace na Váš zrak by tím mohl být negativně ovlivněn. 
V každém případě, možností je na výběr více, a tak pokud Vás trápí menopauzální syndrom suchého oka, poraďte se svým očním lékařem, co dělat, abyste si mohly opět užívat života naplno a bez omezení.

1. TFOS DEWS II, Sex Gender and Hormones Report (Zpráva o pohlaví a hormonech). The Ocular Surface 15 (2017) 284-33.
2. Dry Eye in the Beaver Dam Offspring Study: Prevalence, Risk Factors, and Health-Related Quality of Life (Syndrom suchého oka ve studii BOSS: Rozmach, rizikové faktory a kvalita života v souvislosti se zdravím). American journal of ophthalmology. 2014;157(4):799-806. 
3. Hormones in Dry-Eye: A Delicate Balance (Hormony u syndromu suchého oka: křehká rovnováha). Review of Ophthalmology. Dostupné na: www.reviewofophthalmology.com/article/hormones-in-dry-eye-a-delicate-balance

* Vyšší propustnost kyslíku v porovnání s hydrogelovými čočkami umožňuje silikon-hydrogelovým kontaktním čočkám  snížit nebo zcela vyloučit různé potíže související s hypoxií, a také symptomy související s nošením kontaktních čoček. 

Text tohoto blogového příspěvku není míněn ani jako lékařská rada, ani nenahrazuje doporučení odborníků. S konkrétními dotazy se obraťte na Vašeho očního lékaře.

Další blog