images

Co mají grapefruit, brokolice a jahody společného? 
Jsou to potraviny bohaté na vitamín C, což může podle britské studie odvrátit rozvoj katarakty. Katarakta, neboli šedý zákal, je onemocnění, při kterém dochází k zakalení čočky, což se přirozeně děje s věkem. Toto onemocnění je podle Světové zdravotnické organizace hlavní příčinou slepoty na světě.

Výzkumní pracovníci z londýnské King's College zkoumali údaje získané od více než 1000 párů dvojčat ženského pohlaví, aby zjistili, které faktory pomáhají udržet šedý zákal "na uzdě". Sledovali příjem vitamínu C a dalších živin z jídla a výživových doplňků. Také zaznamenávali, jak neprůhledné jsou čočky zkoumaných osob ve věku kolem 60 let a následně u 324 párů dvojčat o přibližně 10 let později.
U žen, které uváděly vyšší příjem potravin bohatých na vitamín C, bylo podle studie zjištěno snížení rizika rozvoje katarakty během 10 let o asi 33%. Jejich čočky byly také celkově méně zakalené.

"Přestože není zcela v našich silách zabránit rozvoji katarakty, mohli bychom oddálit její nástup a zpomalit další postup nemoci díky dietě bohaté na vitamín C", řekl Christopher Hammond, M.D., FRCOphth, autor studie a profesor oftalmologie na King's College v Londýně. Vědci také vyzdvihli skutečnost, že výsledky se týkají pouze vitamínů konzumovaných v potravinách, nikoliv jako potravinové doplňky.
 
Vitamín C je mocný antioxidant. Kapalina obsažená uvnitř oční bulvy bývá normálně svým složením vysoce podobná vitamínu C, což pomáhá předcházet oxidaci (tzv. oxidační stres), který pak v důsledku vede k zakalení čočky. Vědci se domnívají, že více vitamínu C ve výživě může zvýšit její množství přítomné kolem čoček a poskytnout jim tak dodatečnou ochranu.

Protože výzkum byl prováděn na dvojčatech, vědecký tým měl i možnost posoudit, jakou roli v progresi katarakty hraje genetika a jakou vliv vnějšího prostředí.
Zatímco vnější vlivy, jako výživa, se podílely 65 procenty, genetické faktory pouze 35 procenty, z čehož vyplývá, že způsob stravování a životní styl mohou převážit nad genetickou výbavou.

Studie "Genetic and Dietary Factors Influencing the Progression of Nuclear Cataract" (Genetické a dietetické faktory ovlivňující progresi nukleární katarakty) bude publikována tento rok v červnu v odborném časopisu Ophtalmology (Oftalmologie) vydávaném AAO (Americkou oftalmologickou asociací).

 

 

Další blog