contact-and-contact-lens-case

Už se vám stalo, že jste si nasadili vypadlou čočku i s vodou? Nebo jste v hotelu kontaktní čočky uložili do sklenice, protože jste zapomněli speciální pouzdro? A co takhle nošení jednorázových čoček po několik dní? Přestože jsou hygienická pravidla používání kontaktních čoček poměrně jednoduchá, mnozí je porušují navzdory riziku, které to pro jejich zrak představuje.

Všechny podobné chyby zvyšují pravděpodobnost toho, že se na čočkách usadí bakterie a poškodí rohovku.

Čištění a správná péče o čočky nejsou složité, pro ochranu zraku jsou ale zásadním požadavkem. Zde je několik doporučení týkajících se hygieny při manipulaci s čočkami. 

PRAVIDLA:

  • Před manipulací s čočkami si vždy umyjte ruce.
  • Vložte čočky do dlaně s kapkou roztoku, jemně protřete bříškem ukazováčku a důkladně opláchněte. Pak je přes noc uložte do roztoku v čistém pouzdru na čočky.
  • Pouzdro na čočky měňte každé tři měsíce nebo častěji. Mezi použitím je vyčistěte a nechte je během dne otevřené, aby vyschlo.
  • K dezinfekci čoček nepoužívejte fyziologický roztok ani zvlhčovací kapky - nejsou k tomu určeny.
  • Nikdy znovu nepoužívejte prošlý roztok ani jej nepřelévejte z jedné nádoby do druhé, neboť to snižuje jeho sterilitu.
  • Vždy dodržujte doporučený režim výměny kontaktních čoček předepsaný vám očním lékařem.
  • Před plaváním si nezapomeňte čočky vyjmout.
  • Nikdy si čočky nepořizujte bez předpisu.
  • Pravidelně docházejte na veškerá požadovaná vyšetření zraku. 

Pokud nechcete při používání kontaktních čoček neustále myslet na hygienická pravidla, zvažte jednorázové kontaktní čočky - například  čočky Proclear 1 day společnosti CooperVision. K nim nepotřebujete pouzdro ani speciální roztok. Jediné, na co nesmíte zapomenout, je nasadit si každý den nový pár čoček.

I když téměř každý je občas v pokušení ignorovat doporučení očního lékaře (protože se mu prostě nechce), uvědomte si, že za potenciální poškození zraku vám takové „opomenutí“ nestojí.

 

Výroky zveřejněné v tomto blogovém příspěvku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další blog