plac

Už jste se někdy zamýšleli nad tím, proč Vám z očí vytéká voda, když jste smutní, unavení nebo frustrovaní? Ukazuje se, že pláč je jedním z nejzvláštnějších a nejzáhadnějších projevů lidského chování. Je to jediná psychologická funkce, která je vlastní pouze lidem. A slzy samotné  jsou složité téma – víte, že proléváme tři různé druhy slz? Co je účelem toho, že spouštíme slzný kohoutek? Všechno záleží na příčině.

Bazální slzy

Tyto slzy se nacházejí v našich očích stále a slouží k jejich ochraně, výživě a zvlhčování. Tyto slzy mají odlišné chemické složení na rozdíl od ostatních druhů slz.

Charakteristika bazálních slz:
nepřetržitě vytvářené
chrání oko před nečistotou a drobnými částečkami
vytvářejí tři vrstvy: mukózní vrstva, která umožňuje slzám držet na oku, vodná vrstva, která udržuje oko hydratované a chrání ho před invazivními bakteriemi a vnější lipidová vrstva, která udržuje povrch oka  hladký

Reflexní slzy

Druhý typ slz, známý jako reflexní, se náhle objeví ve velkém množství k ochraně oka při podráždění jako je například vítr, kouř nebo „syn-Propanthial S-oxid“, chemická sloučenina obsažená v cibuli.

Charakteristika reflexních slz:
vyplavují z oka škodlivé látky
uvolňují se ve velkém množství
vodná vrstva obsahuje protilátky, které chrání před mikroorganizmy

Emocionální slzy

Tento typ slz, jedinečný pro lidské pokolení, je ze všech slz nejvíce opředen tajemstvím. Vědci ještě přesně nevědí, proč v důsledku emocí pláčeme, teorií však existuje několik. Jedna teorie, vycházející ze studie Vassar College, říká, že takové slzy se vytvoří jako tichý signál, jak by mělo okolí reagovat, když jsme zranitelní, aniž by bylo nutné varovat ty, kdo by chtěli situace nějak využít. Další teorie se domnívá, že je to způsob, jak vyvolat soucit. Existuje i názor, že „poctivý“ pláč uvolňuje stres – 85% žen a 73% mužů uvedlo, že se pak cítí lépe. A konečně existuje i varianta, že slzy pomáhají posilovat pospolitost tím, že vyvolávají empatii a následně tak přispívají k vytváření užších vztahů potřebných k životu ve složité společnosti. 

Charakteristika emocionálních slz:
stabilizují náladu
obsahují vysoké hodnoty stresového hormonu ACTH
obsahují enkefalin a endorfin, látky přirozeně tlumící bolest

Až se příště budete dívat na nějakou smutnou filmovou scénu, budete vědět, že Vaše oči se nezalévají slzami náhodou a budete si moci uvědomit, že slzy jsou jedním z příkladů neuvěřitelně spletitých systémů, které nám umožňují stát se lidskými bytostmi, jakými jsme.

 

Další blog