informace
who_report-capture_140

Podle první Světové zprávy o zraku vydané Světovou zdravotnickou organizací žije více než 1 miliarda lidí po celém světě s nějakou oční vadou nebo onemocněním, protože se jim nedostává péče, kterou by potřebovali například u krátkozrakosti a dalekozrakosti, glaukomu a kataraktě. Ve zprávě, která byla publikována před Světovým dnem zraku (10. říjen), se uvádí, že stárnoucí populace, měnící se životní styl a omezený přístup k lékařské péči, obzvláště v zemích s nízkými a středními příjmy, jsou hlavními důvody pro rostoucí počet osob žijících s nějakou oční vadou nebo onemocněním.

"Oční onemocnění a vady zraku jsou velmi rozšířené, a ještě příliš často se stává, že nejsou léčeny," řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO (pozn. překl.: World Health Organization; anglický název pro Světovou zdravotnickou organizaci). "Lidé, kteří potřebují oční péči, by měli mít možnost dosáhnout na kvalitní ošetření, aniž by je to finančně ohrozilo. Zařazení lékařské péče o oči do národních zdravotních plánů a základní balíčky služeb jsou důležitou součástí cesty každé země k rovnému přístupu ke zdravotní péči (pozn. překl.: angl. universal health coverage, zkratka UHC)."

Dr. Tedros dále dodává: "Je neakceptovatelné, že 65 milionů lidí je slepých nebo mají slabý zrak, a přitom by jim mohla pomoct operace katarakty, nebo že se více než 800 milionů lidí každodenně potýká při různých činnostech s tím, že si nemohou jednoduše pořídit dioptrické brýle."

Po celém světě trpí minimálně 2,2 miliardy osob nějakou oční vadou nebo slepotou, z nich minimálně 1 miliarda má takovou vadu zraku, které by bylo možné buď předejít nebo ji léčit.

 

Další podstatné závěry uvedené ve zprávě jsou:

 • Očními onemocněními a vadami není populace zatížena rovnoměrně: mnohem častěji jsou postiženi lidé žijící ve venkovských oblastech, lidé s nízkými příjmy, ženy, starší lidé, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a původní domorodé obyvatelstvo.
 • Odhaduje se, že neléčených případů dalekozrakosti je v oblastech s nízkými a středními příjmy až čtyřikrát víc než v regionech s vysokými příjmy.
 • V oblastech s nízkými a středními příjmy v západní a jižní subsaharské Africe a v jižní Asii přicházejí lidé o zrak osmkrát častěji v porovnání se všemi zeměmi ve skupině s vysokými příjmy. Výskyt katarakty a trachomu je vyšší u žen, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy.
 • 14,3 miliard USD je částka, kterou by bylo třeba na léčbu a ošetření 1 miliardy osob žijících s poškozeným zrakem nebo nevidomých v důsledku krátkozrakosti, dalekozrakosti a katarakty.

 

"Prevent Blindness (pozn. překl.: největší dobrovolnická organizace v oblasti zdraví a bezpečnosti očí a zraku v USA) nadšeně vítá snahu WHO a jejích partnerů věnovat zdroje a spojit úsilí při hledání řešení problémů týkající se zraku, které se týkají všech lidí. Naše organizace se těší na pokračování spolupráce s vedoucími osobnostmi v oblasti péče o oči a veřejného zdraví po celém světě i ze všech koutů Spojených Států, které toto úsilí dále rozšíří," uvádí se v prohlášení organizace Prevent Blindness.

 

"Posláním organizace Prevent Blindness je prevence slepoty a ochrana zraku a my toto poslání naplňujeme tak, že přinášíme americké veřejnosti informace týkající se různých potíží zraku a  zdraví očí; podporujeme veřejnou politiku, která prosazuje zdraví zraku a očí; prosazujeme včasné odhalení nemoci jako klíč k prevenci před poškozením zraku a slepotou; podporujeme průzkum veřejného zdraví sloužící k určení rozsahu problémů se zrakem na území Spojených Států; a vytváříme zdroje a možnosti, které vyhovují potřebám jak pacientů, tak poskytovatelů péče. Je nám velkou ctí, že můžeme být součástí tohoto společenství, jehož zájmem je zdravý zrak a pracovat na tom, aby se doporučení uvedená ve Světové zprávě o zraku podařilo uvést do života," uvádí se v závěru prohlášení.

 

James Chen, filantrop žijící v Hong Kongu, který svůj život zasvětil řešení celosvětově nejrozšířenějšího, dosud neuspokojivě řešeného zdravotního postižení - slabému zraku, se vyjádřil ke zprávě. "Tato průlomová zpráva upozorňuje na slabý zrak jako na tikající časovanou bombu, která má vliv na vzdělání, práci a kvalitu života zhruba třetiny světové populace, obzvláště žen. Nicméně, jednoduché řešení v podobě dioptrických brýlí tu existuje už více než 700 let. V roce 2020 musí svět vyrazit do akce - v čele s Commonwealthem (pozn. překl.: Společenství národů), který se sejde v červnu ve Rwandě," řekl.


V loňském roce se Jamesovi podařilo získat na setkání předsedů vlád 52 zemí Commonwealthu příslib dostupné lékařské péče o oči pro všechny, vytvořil první pracovní skupinu zabývající se tématem slabého zraku při OSN a uskutečnil výzkum, z jehož závěrů vyplývá, že brýle zajistily nejvyšší nárůst produktivity v porovnání s dalšími zdravotními opatřeními. Vytváří kritický mezník v tom, jak je slabý zrak vnímán v rámci problematiky celosvětového zdraví.

Oční vady a onemocnění, které mohou způsobit poškození zraku a oslepnutí - jako je například katarakta, trachom a refrakční vady - stojí ve středu zájmu strategií jednotlivých zemí v prevenci a další péči o oči. Oční onemocnění, která zpravidla nepoškozují zrak, například syndrom suchého oka a konjunktivitida, nesmí být opomíjeny, protože patří mezi hlavní důvody, pro které lidé vyhledávají lékařskou péči a služby ve všech zemích, jak uvádí zpráva.

 

Kombinace zvyšující se a stárnoucí populace výrazně zvýší celkový počet osob trpících očními onemocněními a vadami, protože se výskyt v populaci zvyšuje s rostoucím věkem.

 

Další důležité faktory u nejběžnějších očních potíží zahrnují:

 • Myopie (krátkozrakost): více času stráveného v uzavřených prostorech a vyšší zastoupení aktivit, při kterých lidé zaostřují na blízko, vedou k tomu, že roste počet lidí trpících myopií. Více času stráveného venku může snížit toto riziko.
 • Diabetická retinopatie: stále více osob žije s diabetem, obzvláště II. typu, který může mít dopad na zrak, pokud není včas odhalen a léčen. Téměř u všech diabetiků se v určitém stadiu života objeví nějaká forma retinopatie. Pravidelné oční prohlídky a dobré monitorování diabetu může chránit oči před tímto onemocněním.
 • Pozdní odhalení nemoci: kvůli nedostatečným nebo nedostatečně integrovaným službám v péči o oči chybí mnoha lidem možnost pravidelných očních prohlídek, během kterých může lékař odhalit nějakou potíž a následně poskytnout přiměřenou preventivní péči nebo léčbu.

Vyšší integraci lékařské péče o oči je třeba prosadit v rámci národních zdravotních systémů, mimo jiné na úrovni primární zdravotní péče zajistit, že budou uspokojeny potřeby v péči o zrak a oči u více lidí, například formou prevence, včasného odhalení nemoci, léčby a rehabilitace, uvádí zpráva.

 

Dr. Alarcos Cieza, který stojí v čele aktivit WHO v boji se slepotou a poškozením zraku, řekl: "Miliony lidí trpí závažným poškozením zraku a nemohou se plně účastnit života ve společnosti, protože nemají přístup k rehabilitačním službám. Ve světě postaveném na schopnosti vidět musí být služby v lékařské péči o oči, včetně rehabilitace, blíže lidem, aby mohli využít jejich maximální potenciál."

 

Ve zprávě se uvádí, že všichni lidé, kteří oslepli nebo mají závažné postižení zraku, které nelze léčit, jsou stále schopni vést nezávislý život, pokud se jim dostane rehabilitačních služeb. Možnosti pomoci zahrnují optické lupy a čtení textů Braillovým písmem, využití chytrých telefonů pro vyhledání cesty a orientaci a trénink prostorové orientace a pohybu s bílou holí.

 

15. července 2020 se koná 9. každoroční setkání na nejvyšší úrovni "Focus on Eye Health National Summit" pořádané organizací Prevent Blindness, které bude jedním ze čtyřiceti míst po celém světě, kde bude představená Světová zpráva o zraku, kde budou mít hlavní autoři zprávy a všichni zainteresovaní do otázek zdraví zraku a lidstva možnost hledat způsoby, jak zrealizovat hlavní závěry zprávy.

 

Zajímá-li Vás Světová zpráva od WHO, můžete si přečíst buď shrnutí týkající se zraku  nebo celou zprávu 

 

infografika:

Oční onemocnění

Některá oční onemocnění obvykle nezpůsobují poškození zraku, zatímco jiná mohou.

Běžná oční onemocnění, která obvykle nezpůsobují poškození zraku:

 • zánět očního víčka
 • konjunktivitida (zánět spojivek)
 • syndrom suchého oka
 • cysta nebo ječné zrno
 • benigní novotvary v oku
 • subkonjuktivální hematom

Běžná oční onemocnění, která mohou způsobit poškození zraku:

 • katarakta
 • zákal rohovky
 • glaukom
 • trachom
 • věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)
 • diabetická retinopatie
 • refrakční vada

Očními onemocněními a poškozením zraku častěji trpí:

- lidé žijících ve venkovských oblastech

- lidé s nízkým příjmem

- ženy

- starší lidé

- lidé s postižením

- etnické menšiny

- původní domorodé obyvatelstvo

 

Rizikové faktory

Mnoho očních potíží závisí na více faktorech.

Některé faktory nelze ovlivnit:

- stárnutí

- genetická výbava

- etnická příslušnost

Ovlivnitelné faktory jsou:

- spojené se životním stylem (např. kouření, výživa, zaměstnání a volnočasové aktivity)

- související s prostředím (např. hygiena, sanita, přístup k vodě)

 

Možnost - dostupnost - přijatelnost

Služby v péči o oči nejsou dostatečně zaintegrovány do zdravotních systémů.

Možnost, dostupnost a přijatelnost služeb v péči o oči mají vliv na oční onemocnění a oční vady. Například, potřeba oční lékařské péče je v mnoha zemích vyšší ve venkovských oblastech, avšak služby jsou často poskytovány v nemocnicích ve městech.

 

Doporučení

Začlenit lékařskou péči o oči do rovného přístupu ke zdravotní péči.

Zahrnout integrovanou péči o oči a zrak do zdravotních systémů, kde středem zájmu jsou lidé.

Podporovat vysoce kvalitní výzkum.

Monitorovat trendy a vyhodnocovat vývoj.

 

Další blog