(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie, autor: Kierstan Boyd) https://www.aao.org/eye-health/news/eye-muscle-stimulation-may-delay-reading-glasses
vystrizek

Vědci testují novou metodu, jak léčit presbyopii elektrostimulací, což by mohlo pomoci oddálit okamžik, kdy je nutné si pořídit brýle na čtení. Tato bezbolestná metoda používá elektrické signály, aby "procvičila" oční svaly, které mají na starosti vidění na blízko.
Ciliární sval se nachází se za čočkou oka a ovlivňuje naše vidění na krátké vzdálenosti. Když se tento sval stáhne, změní se tvar čočky a to nám umožní vidět na blízko. Jak stárneme, naše čočky ztrácí pružnost, což snižuje jejich schopnost dostatečně změnit tvar a pak vidíme rozmazaně.

Italští vědci se rozhodli zjistit, zda by bylo možné pomocí elektrostimulace posílit ciliální sval v oku tak, aby vyléčil presbyopii v raném stádiu, kdy ještě není člověk závislý na brýlích na čtení. Elektrostimulace je již v lékařství využívána k léčbě jiných zdravotních potíží, včetně některých očních onemocnění, jako je například glaukom a makulární degenerace. Jedním z benefitů této metody je, že nevyžaduje operaci. To je nesporná výhoda v porovnání s invazivním refrakčním zákrokem, který se používá k léčbě presbyopie.

Vědci ošetřovali elektrostimulací 46 osob s mírnou presbyopií. Elektrostimulace probíhá tak, že se do oka pacienta umístí přístroj ve tvaru kontaktní čočky. Tento přístroj je pomocí drobných kabelů připojen k mikroproudovému generátoru. Kontaktní čočky vysílají do oka slabý elektrický proud, což aktivuje a cvičí ciliární sval, a vede to k jeho posílení. Pacienti cítí jemné, nebolestivé brnění v bulvě a víčku. Účastníci studie podstoupili čtyři osmiminutové procedury během prvních dvou měsíců a následně pak pokračovali s terapií jednou za tři měsíce.

Vědci zjistili, že tato metoda zlepšila u pacientů vidění na blízko o více než 6 cm. Dále se jejich celkové vidění na krátké a střední vzdálenosti zlepšilo téměř o jeden řádek na oční tabuli. Vědci si také všimli, že u účastníků studie došlo k nárůstu tloušťky čočky a rovněž k pozitivním změnám v zakřivení čoček. Vidění na dálku nebylo nijak ovlivněno.

Délka účinku elektrostimulace se u účastníků studie lišila. Někteří potřebovali opakovat proceduru každé dva měsíce, aby si udrželi vidění na blízko, zatímco jiným se vidění na blízko uchovalo bez ošetření téměř po dobu čtyř měsíců. 

Přístroj zatím nebyl podstoupen pro schválení u FDA (pozn. překl.: americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv; informace z listopadu 2016). Vědci prohlašují, že je ještě nutné potvrdit závěry studie dalším testováním pacientů po delší dobu.

Další blog