(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie, autor: Celia Vimont) https://www.aao.org/eye-health/news/studies-look-at-effects-of-marijuana-on-vision
oc

Je účinek marihuany na zrak dobrý nebo špatný? Dvě nově zveřejněné studie došly k závěru, že na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, ani jedna se však nezabývá dlouhodobými dopady. Ze studie věnované pulcům vyplývá, že marihuana by mohla zlepšovat noční vidění, zatímco studie prováděná na lidech naznačuje, že pravidelné užívání konopí může zpozdit zpracování vizuální informace v sítnici.

První studie vysvětluje celulární mechanismus, na základě kterého může marihuana zlepšit noční vidění. Průzkum je založen na poznatku, že rybáři na Jamaice, kteří kouřili nebo konzumovali marihuanu, měli vynikající noční vidění. V nové studii vědci z McGill University v Montrealu aplikovali syntetický kanabinoid do oční tkáně pulců. Deník The Guardian uvedl, že vědci zjistili, že kanabinoidy zvyšují citlivost určitých buněk v sítnici na světlo a zvyšují rychlost, jakou oko reaguje i na tlumené světelné stimuly. Kanabinoidy jsou obecnou skupinou chemikálií, které mohou vzájemně reagovat s kanabinoidními receptory v mozku. Organismus přirozeně některé kanabinoidy vytváří. Jiné kanabinoidy se nacházejí v marihuaně a dalších zdrojích.

Druhá studie zahrnovala 28 uživatelů marihuany a 24 lidí, kteří drogu neužívali. CNN uvedlo, že vědci porovnávali fungování sítnice u obou skupin, aby zjistili, zda má marihuana vliv na funkci buněk, kterým se říká gangliové buňky v sítnici. Tyto buňky jsou zodpovědné za přenos elektrických impulzů z oka do mozku. Studie došla k závěru, že uživatelé marihuany měli pomalejší reakce než lidé, kteří drogu neužívali. Vědci uvedli, že to může mít účinek na zrak lidí, kteří užívají marihuanu pravidelně, i když tento vliv je velmi slabý. "Obě studie přišly se zajímavými zjištěními, ani jedna však nepřinesla odpověď na otázku, zda marihuana má vliv na zrak v dlouhodobém horizontu," říká lékař Raj Maturi, který přednáší oftalmologii na Indiana University School of Medicine. "Marihuana může krátkodobě zlepšit některé aspekty zraku, ale může být škodlivá, používá-li se  dlouhodobě. Tyto závěry ukazují, že potřebujeme dlouhodobější studie o účincích dlouhodobého užívání marihuany na zrak."

Dr. Maturi zmiňuje, že pacienti s glaukomem často říkají, že slyšeli o tom, že by jim marihuana mohla pomoci zmírnit oční tlak. Odpovídá jim, že marihuana by byla schopná trochu snížit tlak, současně že však droga působí na mozek a nervový systém způsobem, který může být škodlivý.

"Můj názor je, že oční kapky na snížení očního tlaku jsou daleko užitečnější. Museli byste vykouřit docela dost marihuany, abyste dosáhli stejného efektu," tvrdí Dr. Maturi. Některé studie věnované glaukomu a marihuaně zjistily, že pokud někdo kouří marihuanu nebo si vezme její aktivní látku ve formě tablety nebo v injekci, sníží se tlak v oku, neboli intraokulární tlak. Avšak ke snížení tlaku dojde pouze na krátký čas - na 3 až 4 hodiny.

Americká akademie oftalmologie nedoporučuje marihuanu pro léčbu glaukomu.

Nová zpráva Národní akademie věd USA věnovaná účinku marihuany na zdraví uvádí, že studie zmiňující pozitivní účinek marihuany na glaukom "ukázaly pouze krátkodobý účinek snížení intraokulárního tlaku (hodiny) a tudíž lze předpokládat pouze omezený potenciál užití kanabinoidů při léčbě glaukomu."

O nejvhodnějším způsobu léčby glaukomu se poraďte se svým očním lékařem.
 

Další blog