Zajímavosti
interior-eye-anatomy-basic-illustration-spotlight-size

Světelné záblesky jsou světelné tečky nebo body, které vidíme ve svém zorném poli. Lidé často popisují světelné záblesky jako "padající hvězdu" nebo "blesk". Světelné záblesky, které člověk vidí, přicházejí zevnitř z oka. Nezpůsobují je ani světla, ani nic jiného vně těla.

K většině záblesků dochází, když se rosolovitá hmota, která tvoří sklivec v oku, zmenšuje a mění, a přitom naléhá na sítnici oka (na světlo citlivá tenká vnitřní vrstva v oku). Světelné záblesky se mohou také objevit po úderu do oka nebo když si ho příliš silně třete. V obou případech jsou záblesky následkem fyzického tlaku na sítnici.

Záblesky se obvykle objeví a zase rychle zmizí, zatímco jasné tečky, čáry nebo skvrny, které se objeví a zůstávají na stejném místě po nějakou dobu, mohou souviset s migrénou s aurou nebo být projevem jiného zdravotního problému. Aura při migréně může vypadat jako mihotající se nepravidelné čáry, někdy zvlněné, jako tepelné vlny. Migrenózní aura se může objevit, aniž by ji doprovázela bolest hlavy.

Paprsky světla, které můžete vidět kolem lamp, stropního osvětlení nebo kolem pouličních lamp, mohou být projevem katarakty nebo následkem intraokulární čočky nebo refrakční operace (IOL, pozn. překl.: také česká zkratka IOČ).

Mnoho lidí vidí občas světelné záblesky, zvláště s přibývajícím věkem. Tyto občasné záblesky bývají obvykle neškodné, měli byste se ale o nich zmínit během oční prohlídky u lékaře.

Pokud se Vám však začnou před očima opakovaně objevovat záblesky, může to poukazovat na vážný problém, obzvláště pokud současně máte tmavé mžitky před očima nebo pociťujete nějaké změny zraku.

Lékaře kontaktujte okamžitě v následujících případech:

  • Náhle začnete vidět záblesky, což se Vám nikdy dříve nedělo.
  • Náhle se zvýší počet záblesků.
  • Záblesky se objeví současně se zakalením zraku nebo tmavými skvrnkami v zorném poli.
  • Vidíte tmavou oblast nebo "záclonu" před očima.
  • Vidíte světelné záblesky po úderu do oka nebo do obličeje.

Náhlé objevení se mžitků a záblesků před očima může znamenat, že se Vám odchlípla nebo natrhla sítnice. Jedná se o závažný zdravotní problém, který musí oftalmolog rychle ošetřit, aby předešel ztrátě zraku.

Na občasné záblesky světla před očima způsobené změnami ve sklivci v důsledku zvyšujícího se věku neexistuje léčba. Občasné záblesky oko nijak nepoškozují a většina lidí si na ně po krátké chvíli zvykne. Pokud vidíte záblesků hodně, obvykle se jejich počet sníží, je-li léčen problém, který je vyvolává.

Záblesky světla se mohou objevit při:

  • odchlípené nebo natržené sítnici
  • migréně

Mezi další projevy, které mohou vypadat také jako světelné záblesky před očima, patří:

  • Narušené vidění (při migréně)
  • Halo efekt kolem světel
  • Světelné "exploze" kolem světel

 

Popis projevů a možné související oční potíže popsané v tomto článku mají pouze obecný charakter a neobsahují všechny projevy nebo všechny možné související stavy nebo nemoci. Pokud máte nějaké neobvyklé symptomy, navštivte oftalmologa.

Je důležité mít na paměti, že mnoho lidí neví, že trpí nějakou oční chorobou, protože se u nich neprojevuje žádnými varovnými signály nebo symptomy nebo se domnívají, že slabý zrak je přirozenou součástí stárnutí. Včasné odhalení a léčba očních potíží je nejlepší způsob, jak si udržet zdravý zrak po celý život. V mnoha případech je možné předejít oslepnutí a ztrátě zraku.

Další blog