informace
shutterstock_12192018

Nedávná studie ukazuje, že syndrom suchého oka může způsobit nejen zarudnutí a podráždění očí. Suché oči mohou někomu ztížit každodenní úkony, někdo zažívá velkou bolest a trpí vysilujícími stavy deprese a úzkostí. Jedná se o první studii, která se detailně zabývá tím, jak asi 30 milionům osob v USA ztěžuje život syndrom suchého oka.

Syndrom suchého oka bývá často zdrojem frustrace jak pro lékaře, tak pro pacienty. Jedná se o komplexní diagnózu, která má mnoho příčin, které se obvykle překrývají a souvisí spolu. Její příčiny a následky se u jednotlivých pacientů liší. Někteří nevykazují při diagnostických testech žádné symptomy, ale přesto se cítí špatně. A naopak u jiných pacientů jsou testy na syndrom suchého oka pozitivní, a přesto se cítí dobře.

I když každý člověk má jiné zkušenosti se syndromem suchého oka, je možné popsat několik běžných příznaků:

◦         rozmazané vidění

◦         pálení, bodání v očích

◦         pocit suchosti v očích

◦         dráždivý pocit, jako by měl člověk něco v oku

Suchost očí se projevuje, když oči neprodukují dostatek slz nebo když složení slz nezajišťuje dostatečnou lubrikaci povrchu oka. Často se objevuje v souvislosti s jinými zdravotními potížemi. Svou roli hrají také enviromentální spouštěče, jako je například znečištění životního prostředí nebo počasí. Někdy suchost očí způsobují léky, jako jsou například antihistaminika, léky na astma nebo antikoncepce. Ke zhoršení také dochází při používání počítače a během nošení kontaktních čoček.

Z toho vyplývá, že pro pacienty je velmi důležité jasně komunikovat, co se jim děje a oftalmologové - lékaři, kteří se zabývají onemocněními a chirurgií v rámci péče o oči - potřebují lépe porozumět dopadům, které může mít syndrom suchého oka na život pacienta.

S cílem pomoci pacientům i lékařům se výzkumníci, kteří vypracovali již zmíněnou nejnovější studii, oslovili asi 1000 osob se symptomem suchého oka, aby vyplnili dotazník, ve kterém hodnotili, jak vnímají své celkové zdraví a zdraví očí. Výsledky byly následně porovnávány s odpověďmi lidí, kteří syndromem suchého oka netrpí.

Pacienti se syndromem suchého oka hodnotili kvalitu svého života jako citelně nižší v porovnání s osobami bez syndromu suchého oka. Připadalo jim těžší vykonávat jednoduché úkony v každodenním životě, jako například používání počítače a oblékání. Uváděli, že bolest, kterou trpí, jim ztěžuje udržování pozitivních a uspokojivých vztahů s jinými lidmi. A také zmiňovali, že pociťují více úzkostí, deprese a netěší se tak dobrému celkovému zdraví jako lidé bez syndromu suchého oka.

Výzkum zadala společnost Shire, která prodává lék na syndrom suchého oka pod názvem Xiidra (pozn. překl.: lék není zatím v zemích EU dostupný, informace z ledna 2019). Byl prezentován na 122. valné hromadě Americké akademie oftalmologie “AAO 2018” konané v říjnu. Vědci prohlásili, že doufají, že tento výzkum pomůže zlepšit komunikaci mezi lékaři a pacienty.

“Existují další dobré studie o tom, čemu čelí v životě lidé se syndromem suchého oka, ale často jsou to neoficiální příběhy sdílené mezi skupinou lékařů nebo pacientů,” řekla spoluautorka výzkumu, Jessica T. Markowith, PhD. “Chtěli jsme vlastně kvantifikovat zkušenosti lidí trpících syndromem suchého oka.”

“Není to už pouze o pacientech, kteří si stěžují na určité potíže,” doplnil vedoucí výzkumu Ipek Ozer Stillman, MBA, MS. “Vědecky a systematicky jsme zachytili jejich zkušenosti a také to, jak se lidem změní život s diagnózou syndromu suchého oka.”

Další blog