(převzato ze stránek Americké oftalmologické akademie, autor: Reena Mukamal) http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention-list

Sledujte chvíli jasné, modré nebe a možná si všimnete drobných teček pohybujícího se světla. Tyto skvrnky nejsou Vaším výmyslem. Vytvářejí je Vaše vlastní bílé krvinky, které se pohybují ve Vašem oku. Tento jev je zcela běžný a říká se mu entoptický fenomén modrého pole.

 

Krev vtéká do oka vlásečnicemi, které prochází přes sítnici - tkáň v zadní části oka, která slouží jako receptor pro veškeré světlo. Červené krvinky, které tvoří více jak 90% krve, pohlcují modré světlo. Jak se tyto buňky pohybují vlásečnicemi před sítnicí, oko a mozek se přizpůsobují, abyste neviděli stíny nebo tmavé skvrny.

Bílé krvinky se ve vlásečnicích pohybují méně často než červené krvinky. Tyto větší krevní buňky nechávají modré světlo dopadnout na sítnici. Ta pak vyšle signál o zvýšeném jasu do mozku a tomu, kdo právě pozoruje oblohu nebo jinou rozměrnou jednobarevnou plochu, připadá, že se prostorem pohybují drobné tečky bílého světla. Někdy mohou skvrnky vypadat jako malí červíci, když se větší bílé krvinky natáhnou a prodlouží, aby prošly vlásečnicí. Může se také stát, že se světelnou tečkou vidíte tmavý ocásek, což je shluk červených krvinek tlačících se za pomalou bílou krvinkou.

 

Tyto "víly z modré oblohy" se za obvyklých okolností vytratí během sekundy i méně. Zdá se, že kličkují, jak procházejí cévami v oku. A jejich rychlost se průběžně mění podle pulzu, zrychluje se s tlukotem srdce.

 

Nezaměňujte běžný entoptický fenomén modrého pole (BFEP; pozn. překl.: z anglického "blue field entoptic phenomenon") za mžitky a záblesky - které mohou narušovat Vaše vidění a poukazovat na závažné onemocnění oka. Světelné tečky mívají stejnou velikost a tvar. Když se oko přestane pohybovat, skvrnky stále těkají v prostoru. Na rozdíl od nich mžitky, což jsou shluky želatinové látky ve sklivci v oku, se liší velikostí a jasem. Když se oko přestane pohybovat, usadí se i mžitky. Když se oko pohybuje, mžitky v pomalejším tempu také.

 

Záblesky vypadají jako světelné záblesky nebo hvězdy, mohou trvat 10 až 20 minut a mohou se objevovat a mizet po dobu několika týdnů nebo měsíců. Pokud si všimnete změn ve vidění nebo se Vám náhle objeví mžitky a záblesky před očima, neprodleně navštivte očního lékaře. Nové mžitky nebo záblesky nebo jejich zvýšený počet může být projevem odchlípení sítnice.

Ke sférickým čočkám options® premier nyní zdarma jednodenní zkušební čočky options® oxy 1 day.
Další blog