http://www.allaboutvision.com/eye-exam/importance.html (převzato ze stránek All About Vision - odkaz na Coopervision FB, autor: Gary Heiting)
o

Jsou pravidelné oční prohlídky opravdu tak důležité? Právě jste absolvovali testování zraku ve škole nebo v zaměstnání - je oční prohlídka i nadále nezbytná?
Seznámíme Vás s několika důležitými rozdíly mezi testováním zraku a oční prohlídkou - a s tím, proč jsou pravidelné oční prohlídky tak důležité, i když jste nedávno absolvovali testování zraku.

Testování zraku není totéž co oční prohlídka
Testování zraku nenahrazuje komplexní oční prohlídku. Testování (pozn.překl.: tzv. screening) obvykle zabere několik minut a často jej provádějí dobrovolníci, kteří nejsou specialisty v péči o oči. V mnoha případech není testování zraku nic víc než pouhý test zrakové ostrosti, při kterém se zjišťuje, jaká nejmenší písmena člověk přečte na oční tabuli nacházející se na druhém konci místnosti. Testování zraku má sloužit především k odhalení nedostatečné zrakové ostrosti a výrazných zrakových potíží - tak rychle a bez nákladů, jak je to jen možné. Obvykle se pomocí něj nedají odhalit méně závažné poruchy zraku a onemocnění očí, která mohou v krajních případech vést až k poškození nebo ztrátě zraku.
Lidé, kteří neuspějí při testování zraku (obvykle, když je jejich zraková ostrost horší než 20/40), jsou s touto skutečností obeznámeni a je jim doporučena návštěva očního lékaře, aby mohl být jejich zdravotní problém odborně diagnostikován a léčen předepsáním dioptrických brýlí, kontaktních čoček, prostřednictvím medikace nebo chirurgického zákroku.
Naproti tomu oční prohlídku provádějí oční specialisti s odbornými znalostmi (optometristi nebo oftalmologové) a měří nejen zrakovou ostrost, ale také zjišťují celkový zdravotní stav očí, všech jeho částí - včetně zjišťování raných projevů závažných očních onemocnění, mezi které patří glaukom, katarakta, makulární degenerace nebo odchlípená sítnice.
Oční lékař může také během prohlídky odhalit časné příznaky vážných zdravotních problémů jako je např. diabetes, vysoký krevní tlak a riziko mozkové mrtvice na základě výskytu drobných cév a dalších struktur uvnitř oka. 

Testování zraku u dětí je užitečné - ovšem oční prohlídka je potřebná
Dobrý zrak je u dětí předpokladem k naplnění jejich vzdělávacího potenciálu. Je již všeobecně známo, že zhruba 80% toho, co se děti učí ve škole, je prezentováno vizuálně, problémy se zrakem tedy mohou mít na učení zásadní dopad. 
Podle Americké optometrické asociace má asi 20% předškolních dětí problémy se zrakem. Z jiného průzkumu pak vyšlo najevo, že 24% dospívajících s korektivními refrakčními vadami zraku (krátkozrakost, dalekozrakost a/nebo astigmatismus) nemá aktuálně předepsané dioptrické brýle nebo kontaktní čočky na korekci svého zraku.
Děti dnes také používají počítače a další digitální zařízení daleko častěji a začínají je používat v mnohem mladším věku v porovnání s minulostí. Osvětlené obrazovky těchto moderních zařízení bývají obvykle pro oči náročnější než knihy a ostatní tištěné materiály.
Nárůst používání digitálních zařízení mezi dětmi se objevil současně s dalším zásadním trendem - bezprecedentním zvýšením počtu případů myopie mezi dětmi v USA a po celém světě. Tyto dva trendy přivedly mnoho očních specialistů k názoru, že počítače a digitální zařízení hrají významnou roli při rozvoji krátkozrakosti a míře její progrese. Proto je důležitější než kdy dříve, aby děti chodily na pravidelné oční prohlídky, aby u nich mohly být případné problémy se zrakem včas odhaleny a léčeny.
Testování zraku je nápomocné k odhalení dětí, které už mají výraznou myopii, testování však není dostatečně propracované a podrobné, aby odhalilo všechny děti, které mají nějaké oční problémy, které mohou mít vliv na jejich učení. 

Úspěšné testování zraku ještě neznamená, že dítě skvěle vidí
I když dítě projde testováním zraku ve škole bez problémů, nazaručuje to, že má perfektní zrak nebo že oplývá všemi požadovanými zrakovými dovednostmi potřebnými pro optimální výkon při vyučování.
Pravda je taková, že celá řada studií se již zabývala připomínkami a nedostatky týkajícími se testování zraku u dětí, mezi které patří například:
• Děti se závažnými problémy v oblasti zraku spojenými s učením byly schopné projít u jednoduchých zrakových testů.
• Nízká konzistence výsledků testování mezi jednotlivými dobrovolníky provádějícími testování.
• Rodičům se nedostane informace o tom, že jejich dítě ve zrakovém testu neuspělo.
• Nedostatečná následná aktivita, která by zajistila, aby děti, které u testování zraku neuspěly, podstoupily oční prohlídku.
Také chabá standardizace pravidel testování zraku mezi jednotlivými státy (pozn. překl.: v USA) a nedostatek odevzdaných podkladů o měřeních znemožňují vyhodnotit odpovídajícím způsobem efektivnost testování zraku ve školách.

Starší lidé potřebují častější oční prohlídky
Na druhém konci věkového spektra mnoho Američanů přestane chodit na pravidelné oční prohlídky v klamném přesvědčení, že bezplatné testování zraku nabízí odpovídající sledování a ochranu jejich zraku.
To je velmi nebezpečné, protože nejčastější příčiny ztráty zraku - glaukom, diabetická retinopatie a makulární degenerace - se častěji objevují ve vyšším věku. Ztrátě zraku je často možné předejít nebo ji omezit včasnou diagnózou a léčbou. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, jsou však pravidelné komplexní oční prohlídky. Jak přibývají roky, není radno si se zrakem zahrávat. V dospělém věku může být zpočátku postačující podstoupit komplexní oční prohlídku jednou za dva roky. Ve věku nad 60 let se již doporučuje chodit na oční prohlídku každý rok a tak si chránit svůj zrak, abychom mohli vidět svět kolem tak jasně a ostře, jak je to jen možné.


 

Další blog