college-students-on-lawn-spotlight

Vysokoškoláci toho obvykle stíhají hodně. Nabitý akademický život by ale neměl být důvodem pro ošizení péče o zdraví očí. Mnoho z potenciálních očních problémů se týká kohokoliv a vysokoškoláci i ostatní mladí lidé v tomto věku by si měli dávat v souvislosti se svým zrakem zvláštní pozor na pár věcí.

 

Dávejte si pozor na obrazovky

Digitální únava očí není výmysl a může člověku opravdu znepříjemnit život. Sledování jakéhokoliv digitálního zařízení po dlouhou dobu může vyvolat pocit suchosti a únavy očí a následně způsobit rozmazané vidění. Příčinou je, že lidé přestanou během používání zařízení s digitální obrazovkou  tolik mrkat. Nezapomínejte proto dopřát svým očím od počítačů, telefonů a tabletů časté přestávky.

AAO (Americká akademie oftalmologie) doporučuje dodržování pravidla  20-20-20 při používání těchto zařízení: Po každých 20 minutách strávených u digitální obrazovky se na 20 sekund přesuňte pohledem na nějaký předmět vzdálený asi 6 m (20 stop), aby si oči odpočinuly.

Mezi další osvědčené rady pro snížení digitální únavy očí patří:

 • Střídejte čtení knih v elektronické a papírové podobě.
 • Po každé druhé kapitole zvedněte oči od textu a podívejte se z okna.
 • Snažte se nepoužívat počítač venku nebo v jasně osvětlených prostorech, protože odlesky obrazovky mohou zvýšit námahu očí.
 • Upravte si jas a kontrast na obrazovce počítače tak, aby vám to bylo pohodlné.
 • Dbejte na správné držení těla během práce na počítači a při čtení.

 

Uchovávejte kontaktní čočky čisté

Pokud nosíte kontaktní čočky, dodržujte hygienická pravidla jako prevenci před očními infekcemi. Nedávná studie ukázala, že většina uživatelů kontaktních čoček připustila, že minimálně jedno  hygienické pravidlo nedodržuje a tím se vystavuje riziku vzniku oční infekce. Chcete-li zabránit  vzniku oční infekce z kontaktních čoček, dodržujte následující pravidla:

 • Myjte si ruce mýdlem a vodou. Pečlivě si je vysušte čistým ručníkem předtím, než budete sahat na kontaktní čočky - vždy.
 • Nespěte s kontaktními čočkami, ledaže Vám to předepsal oční lékař.
 • Kontaktní čočky chraňte před vodou. Nesprchujte se s nimi a vyndejte si je před koupáním nebo vstupem do vířivky.
 • Nedolévejte fyziologický roztok v pouzdře. Používejte vždy pouze dezinfekční roztok určený pro kontaktní čočky. Nikdy nemíchejte nový roztok se starým nebo použitým.
 • Pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte minimálně každé tři měsíce. Pouzdro na kontaktní čočky vždy vyčistěte a opláchněte roztokem na kontaktní čočky (nikdy ne vodou), ten pak vylijte a pouzdro osušte čistým papírovým ubrouskem. Pouzdro po každém použití nechte nezavíčkované dnem vzhůru vyschnout.
 • Nechte oči odpočinout. K rohovce, průsvitné tkáni pokrývající oko, se dostává méně kyslíku, je-li celý den zakryta kontaktní čočkou. Potřeba vzduchu způsobí, že se v rohovce začnou tvořit nové cévy, jejichž úkolem je kompenzovat nedostatek kyslíku. Nadměrné nošení kontaktních čoček může vést k takovým problémům, jako je zánět v oku a usazování lipidů v rohovce. Tyto problémy mohou mít vliv na zrak. Nadměrné nošení může také zvyšovat riziko infekce.
 • Pro příležitostné uživatele kontaktních čoček: čočky si vydezinfikujte vždy večer před tím, než si je hodláte následující den vzít. U dezinfekčních roztoků se může po čase snížit jejich účinnost, což může vést k nárůstu počtu mikroorganismů v pouzdře a na čočkách.

 

Nepůjčujte si make-up

Nikdy, opravdu nikdy si nepůjčujte s nikým dekorativní kosmetiku. Na první pohled  neškodná záležitost, ale půjčování líčidel je superrychlý způsob, jak rozšířit virové infekce, například zánět spojivek (konjunktivitidu). Používejte jen svou vlastní kosmetiku a po třech měsících výrobky vyhazujte. Pokud se objeví oční infekce, vyhoďte všechno, čím si líčíte oči, okamžitě.

 

Používejte vhodné ochranné pomůcky na oči 

Pokud sportujete, ať už jako reprezentant školy nebo příležitostně, chraňte své oči před poraněním pomocí ochranných pomůcek na oči. U mnoha sportů existují ochranné brýle navržené speciálně pro daný sport. V USA navštíví každý rok asi 30 000 lidí pohotovost, protože si poranili oko při sportu. Většině těchto poranění by se dalo předejít používáním vhodných ochranných pomůcek.

 

Udržujte své tělo zdravé, staráte se tak i o zdraví očí

Zdravý životní styl je důležitý pro každého - nejen pro vysokoškolské studenty. Sportování, zdravá strava a to, že nekouříte, jsou tři nejlepší investice do Vašeho zraku. Dobrá rozhodnutí ohledně zdraví mohou pomoci snížit riziko vzniku a rozvoje některých očních potíží, které se častěji objevují s rostoucím věkem, jako jsou například věkem podmíněná makulární degenerace, katarakta, diabetická retinopatie nebo glaukom.

Spánek je důležitý pro dobré zdraví každého z nás. Nedostatek spánku si může vybrat svou daň nejrůznějším způsobem. Průzkumy poukazují na spojitost spánkové deprivace a autonehod, snížené pracovní výkonnosti, problémů s pamětí a změn nálad. Z nedávných studií vyplývá, že spánkové poruchy mohou přispívat k rozvoji srdečních obtíží, obezity a diabetu. Běžným vedlejším projevem spojovaným s nedostatkem spánku jsou záškuby v oku. I když nejsou pro oko nebezpečné, mohou obtěžovat a rušit. Také syndrom suchého oka se může zhoršit, pokud se Vám nedostává dostatek spánku.

 

Okamžitá rozhodnutí s dlouhodobým efektem

Rozhodnutí, která činí mladí lidé na prahu dospělosti, mohou ovlivnit riziko rozvoje očních onemocnění v pozdějších obdobích jejich života. Nošení slunečních brýlí chrání před vystavováním se UV paprskům, a tím se snižuje pravděpodobnost rozvoje katarakty, makulární degenerace a některých nádorových onemocnění oka. Udržování optimální hmotnosti může snížit riziko rozvoje diabetu a diabetické retinopatie - která může vést ke ztrátě zraku. Rozhodnutí být nebo stát se nekuřákem také snižuje riziko rozvoje makulární degenerace, která je nejčastější příčinou ztráty zraku u starších osob.

 

Pravidelné oční prohlídky

Pokud se Vás týká zvýšené riziko vzniku a rozvoje glaukomu, poraďte se s očním lékařem, jak často byste měli chodit na pravidelné oční prohlídky v rámci prevence proti této zrak ohrožující nemoci. Vyšší riziko rozvoje glaukomu ohrožuje osoby afrického původu, diabetiky a také osoby s rodinnou historií glaukomu, kde má glaukom například rodič nebo sourozenec.

V některých případech mohou oční prohlídky zachránit lidský život. Některé nemoci mohou být totiž rozpoznatelné v očích. Mezi onemocnění, která mohou být odhalena během oční prohlídky, patří:

 • hrozící mrtvice
 • diabetes
 • vysoký krevní tlak
 • autoimunitní onemocnění
 • pohlavně přenosné nemoci
 • některé nádory
Další blog