informace
astigmatism-678x450

Co je astigmatismus?

Astigmatismus je typ refrakční vady způsobené nepravidelnostmi ve tvaru rohovky oka. Jedná se o stav, kdy se oku nedaří zaostřit světlo přesně na sítnici, následkem čehož člověk vidí rozmazaně nebo zkresleně. Může být přítomný už při narození nebo se rozvinout postupně v průběhu života. Astigmatismus patří mezi běžné oční vady, často se vyskytuje společně s myopií (krátkozrakost) nebo hypermetropií (dalekozrakost) a diagnostikován může být snadno pomocí jednoduchého očního vyšetření. Astigmatismus je refrakční vada, nejedná se ani o onemocnění, ani o zdravotní problém v oku. Astigmatismus jednoduše znamená problém s tím, jak oko zaostřuje světlo.

Cashback - Moje první čočky

Projevy astigmatismu

Astigmatismus obvykle způsobuje, že vidíme do určité míry rozmazaně nebo zkresleně na všechny vzdálenosti. Může se projevit únavou očí, bolestí hlavy, šilháním a podrážděním očí.

 

Co je příčinou astigmatismu?

Příčinou astigmatismu obvykle bývá nepravidelný tvar rohovky. Místo toho, aby měla rohovka symetricky kulovitý tvar (jako míč), má tvar spíše vejčitý, jeden meridián (pozn. překl.: myšlená linie vedená po povrchu oka, podobně jako poledník na zeměkouli) je zakřivený mnohem víc než ten, který je na něj kolmý. (K pochopení toho, co je míněno meridiánem, si můžete představit přední část oka jako ciferník. Čára spojující číslice 12 a 6 je jeden meridián a čára spojující číslice 3 a 9 druhý.) Nejzakřivenější a nejplošší meridián v oku s astigmatismem se nazývají hlavní meridiány. V některých případech bývá astigmatismus způsoben pokřiveným tvarem čočky v oku. Tento jev se nazývá lentikulární (čočkový) astigmatismus, aby bylo možné jej odlišit od běžnějšího rohovkového astigmatismu.

 

Je důležité, aby vyšetření očí podstoupily děti, aby se předešlo problémům se zrakem ve škole v důsledku astigmatismu bez korekce.

 

3 druhy astigmatismu

Existují tři základní druhy astigmatismu:

  • Myopický astigmatismus. Jeden nebo oba hlavní meridiány oka jsou krátkozraké. (Pokud jsou oba meridiány krátkozraké, jsou myopické v různé míře.)
  • Hypermetropický astigmatismus. Jeden nebo oba hlavní meridiány oka jsou dalekozraké. (Pokud jsou oba meridiány dalekozraké, jsou hypermetropické v různé míře.)
  • Smíšený astigmatismus. Jeden meridián je krátkozraký a druhý dalekozraký.

U astigmatismu také rozlišujeme, jestli je pravidelný nebo nepravidelný. U pravidelného astigmatismu jsou hlavní meridiány vzdálené od sebe 90 °(na sebe kolmé). U nepravidelného astigmatismu nejsou hlavní meridiány na sebe kolmé.

U většiny případů astigmatismu se jedná o pravidelný rohovkový astigmatismus, který dává povrchu přední části oka oválný tvar.

Nepravidelný astigmatismus může být způsoben poraněním oka, při kterém došlo k poškrabání rohovky, některými očními operacemi nebo v důsledku keratokonu, onemocnění, při kterém dochází k postupnému ztenčování rohovky.

 

Testy astigmatismu

Astigmatismus je odhalen během běžné oční prohlídky za použití stejných nástrojů a postupů, které se používají pro zjištění krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Oční lékař může odhadnout míru astigmatismu tak, že pacientovi zaměří do oka světlo a ručně pak vkládá zkušební brýlové čočky mezi světelný zdroj a oko. Tento test se nazývá retinoskopie.

 

Možnosti korekce astigmatismu

Astigmatismus je obvykle možné korigovat pomocí dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček.

S léčbou astigmatismu by se mělo začít co nejdříve. Je-li diagnostikován, je nutné chodit na pravidelné oční prohlídky, protože astigmatismus se může v průběhu času měnit, což vyžaduje změnu v předepsání.

Další blog