Zajímavosti
prolif-diabetic-retinopathy-colin-a-mccannel-md

Nová studie publikovaná v dubnovém čísle Ophtalmology, odborném časopisu Americké akademie oftalmologie, zjistila, že pokud lékaři a systémy umělé inteligence (AI) spolupracují při diagnostikování diabetické retinopatie, je to efektivnější než když pracují každý zvlášť.

Zatímco předchozí výzkum se soustředil na to, jak systémy umělé inteligence fungují v porovnání s očními specialisty, tato studie jde dále a snaží se zjistit, jak může být umělá inteligence použita v reálných situacích v klinické praxi. Cílem bylo zjistit, zda spojení lékaře a algoritmu může dosáhnout lepších výsledků v diagnostikování než lékař nebo algoritmus samostatně.

Studie otištěná v dubnovém čísle časopisu Ophtalmology zkoumala práci deseti oftalmologů různého vzdělání a úrovně zkušeností, kteří měli vyhodnotit 1796 snímků očí diabetických pacientů s různou závažností zdravotního stavu. Vyhodnocování probíhalo třemi způsoby: 1) bez algoritmu, 2) za pomoci algoritmu nebo 3) za pomoci algoritmu společně s vysvětlením, proč algoritmus došel k určitému závěru. Oba způsoby využívající algoritmus zlepšily přesnost lékařské diagnózy. Také došlo ke zvýšení sebejistoty lékařů při stanovení diagnóz.

"Tento průzkum podtrhuje výhody "efektu druhého názoru", kdy často dochází ke zvýšení přesnosti lékařské diagnózy, když může lékař využít na pomoc expertní systém, který plní roli dalšího lékaře," řekl Robert Chang, MD, asistující profesor oftalmologie v lékařském centru Standfordské univerzity. Dr. Chang se na vlastní studii nepodílel.

Více než 29 milionů Američanů trpí diabetem a jsou tak ohroženi diabetickou retinopatií, zrak ohrožujícím onemocněním. Včasná diagnóza a léčba jsou zásadní pro prevenci nebo minimalizaci ztráty zraku. Proto je tak důležité, aby lidé s diabetem chodili na prohlídky každý rok. Ne pro každého člověka je však dostupný oftalmolog nebo optometrista (pozn. překl.: v USA) a přesnost screeningových testů se může výrazně lišit od různých lékařů. Jedna studie odhalila míru chybovosti 49 % mezi internisty, diabetology a jinými lékařskými profesemi v diagnostikování pokročilé diabetické retinopatie.

Zajistit dostatečně přesný screening pro miliony diabetiků je výzvou (pozn. překl.: v USA). Nedávné pokusy navrhnout systémy umělé inteligence pro analýzu a interpretaci snímků očí tak, jak by to dělal lékař nebo jiný hodnotitel. Tyto algoritmy jsou nastaveny tak, aby zachytily rozdíl mezi vyobrazením normálního (zdravého) a abnormálního (nezdravého) oka.

Předchozí studie zjistily, že software umělé inteligence využívající techniky hlubokého učení (deep learning) může odhalit rané varovné příznaky diabetické retinopatie na stejné úrovni jako certifikovaní oftalmologové a specialisté na sítnici. A první nástroj založený na umělé inteligenci určený k detekci diabetické retinopatie schválený Úřadem pro kontrolu potravin a léků v USA - IDx-DR - je už využíván v rámci primární péče k identifikování pacientů s doporučením k očnímu specialistovi.

Jak se systémy umělé inteligence vyvíjejí, tyto algoritmy by mohly pomoci zlepšit přístup pacientů ke screeningům na diabetickou retinopatii a další oční onemocnění. Pokročilá umělá inteligence by mohla také pomoci snížit náklady a současně zvýšit přesnost testování. V budoucnu by měli mít pacienti možnost navštívit kiosek vybavený pro screening, kde si nechají udělat snímek očí a doporučí, zda a případně kdy je nutné navštívit lékaře.

Ačkoliv se jedná o slibný pokrok, pomoc umělé inteligence pro vyhodnocení závažnosti diabetické retinopatie je jen v počátcích. Podle Dr. Changa "je každý algoritmus jen tak dobrý, jako jsou data, na kterých je postaven. Data musí být dostatečně rozsáhlá a dostatečně variabilní, aby reflektovala realitu." A lékaři se potřebují shodnout na definicích konsenzuálních zlatých standardů a měřítek kvality výsledků pro léčbu pacientů. Začnou-li se systémy umělé inteligence mísit s lidskou, mají potenciál způsobit převrat v péči o pacienty.

Další blog