Kouření elektronických cigaret může mít, podobně jako u klasických cigaret, škodlivý vliv na oči
hero_article_vaping-eyes-compressor

Na pozadí osmnácti úmrtí a více než tisíce případů záhadného plicního onemocnění se ze zpráv dozvídáme o škodlivých zdravotních dopadech kouření e-cigaret téměř každý den. Nyní i oční lékaři vysílají varovné signály: vapování (neboli vaping čili kouření e-cigaret) může poškodit Váš zrak.

Co je vapování?

Centrum závislostí (pozn. překl.: Center on Addiction, americká, vědecky zaměřená organizace zabývající se  především výzkumem a doporučeními v oblasti závislostí) uvádí, že vapováním se rozumí vdechování aerosolu nebo páry z e-cigaret, e-cigaret typu "vape pen" a podobných zařízení. Inhalovaný roztok obsahuje nikotin, nějakou příchuť a další chemické látky, neobsahuje však tabák. Někteří uživatelé také inhalují syntetické drogy nebo THC (pozn. překl.: tetrahydrokanabiol), což je hlavní psychoaktivní látka v marihuaně.

Jaký vliv má vapování na zrak?

Drobná studie publikovaná v září 2019 v odborném časopise Optometry and Vision Science přišla se závěrem, že kouření e-cigaret není k očím příliš přívětivé.

Vědci se během zkoumání setkali s mírnými projevy i závažnými případy syndromu suchého oka a snížení kvality slzného filmu u 21 kuřáků e-cigaret v porovnání s 21 zdravými nekuřáky. Vědci doporučili další bádání "pro získání hlubšího porozumění" vztahu mezi e-cigaretami a zdravím očí.

Předchozí studie, publikovaná v roce 2017 v časopise Frontiers in Physiology, obsahovala informaci, že některé příchuti v e-cigaretách obsahují chemické látky, které mohou vytvářet oxidativní stres (klíčový faktor v rozvoji chronických onemocnění) a záněty.

Jak oxidativní stres, tak záněty mohou poškodit oči, uvádí Americká optometrická asociace.

Co stojí za zmínku: Komentář publikovaný v roce 2018 ve stejném periodiku tvrdí, že tato studie nadhodnotila zdravotní rizika spojená s příchutěmi u e-cigaret.

 

VŠIMLI JSTE SI U SEBE NĚJAKÝCH ZMĚN ZRAKU? Vyhledejte očního lékaře a poraďte se s ním.

 

Vapování, kouření a zrak

Dr. Rohit Varma, ředitel  Southern California Eye Institute při CHA Hollywood Presbyterian Medical Center v Los Angeles, se domnívá, že výpary z elektronických cigaret jsou stejně nebezpečné jako kouř z klasických cigaret.

Proč? Vdechované látky jsou toxiny, které mají systémové účinky.

Výzkum ukazuje, že kouření cigaret zvyšuje riziko některých očních onemocnění: věkem podmíněné makulární degenerace, katarakty, glaukomu, diabetické retinopatie a syndromu suchého oka. V tomto okamžiku není jasné, zda jsou stejná rizika spojená i s kouřením e-cigaret.

Dr. Varma říká, že zdravotní rizika spojená s kouřením elektronických cigaret souvisí s chemickými látkami, které se při tom uvolňují, včetně formaldehydu, nikotinu a diacetylu (který se nachází v některých z příchutí e-cigaret). Protože některé z těchto látek jsou obsaženy i v klasických cigaretách, mohly by způsobovat stejné zdravotní potíže jako kouření klasických cigaret.

Dr. Varma odhaduje, že celkově by mohlo být riziko poškození zraku až čtyřikrát vyšší u kuřáků e-cigaret v porovnání se skupinou nekuřáků, vycházejíce z prohlášení Americké optometrické asociace, ve kterém se uvádí, že kuřáci cigaret jsou vystaveni mnohem vyššímu riziku rozvoje makulární degenerace - zrak ohrožujícího onemocnění - v porovnání s nekuřáky.

"Ačkoliv nemáme k dispozici žádné dlouhodobé studie, které by vyhodnocovaly vliv kouření e-cigaret na oči, s jistotou můžeme tvrdit, že při vapování vznikají jedovaté škodlivé plyny, které dráždí povrch oka," říká Dr. Tanya Khan, oftalmoložka z Austinu v Texasu.

Khan doporučuje, aby se lidé vyhýbali kouření e-cigaret a tak si chránili zrak i celkové zdraví.

 

CDC: Vyhněte se vapování a elektronickým cigaretám

Do té doby, než budou plně prozkoumány všechny zdravotní dopady kouření elektronických cigaret, doporučuje Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC; pozn. překl.: federální agentura v USA) nepoužívat e-cigarety, ani jiná vapovací zařízení.

"Těm, kteří i nadále vapují, bych doporučila zvážit nošení ochranných pomůcek na oči, které by pomohly filtrovat část vstřebávaných výparů, stejně jako používání umělých slz nebo masti, která by pomohla zvlhčit povrch oka," říká Khan.

Zdravotní rizika kouření, e-cigaret

Dr. Barbara Horn, prezidentka Americké optometrické asociace, uvádí, že oční lékaři po celých Spojených Státech upozorňují na zdravotní rizika související s kouřením a odkazují své pacienty na stránky https://smokefree.gov, které jako jeden z informačních zdrojů doporučuje CDC. Dále dodává, že oční lékaři radí pacientům, kteří by chtěli přestat kouřit, že "e-cigareta není řešením."

Základní účinná látka v klasických cigaretách i v e-cigaretách je nikotin, vysoce návyková látka bez ohledu na to, jakým způsobem se do těla dostane. Při vapování se uživatel vystavuje účinku mnoha toxických látek. Negativnímu vlivu těchto chemikálií na celkové zdraví i zdravý zrak ještě stále zcela nerozumíme.

Další blog