(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie; autor: David Turbert) https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/time-outdoors-reduces-nearsightedness
blog

Jedním z letních potěšení je možnost trávit více času venku. Studie zabývající se zrakem nyní naznačují, že to může být také velmi důležité pro zdraví očí, pokud však nedochází k extrémnímu vystavování se slunečnímu světlu. Ačkoliv příliš dlouhá doba strávená venku bez ochrany před slunečním ultrafialovým (UV) zářením může poškodit oči a pokožku, poslední studie ukazují, že přirozené světlo je velmi důležité pro normální vývoj očí u dětí.

Motivovat děti, aby trávily více času venku, může být jednoduchý a nenákladný způsob, jak zlepšit nejen jejich zrak, ale i celkové zdraví, shoduje se několik nedávných vědeckých studií. Potvrzují tak stále častěji se objevující důkazy, že pobyt venku může snižovat u dětí a dospívajících riziko krátkozrakosti. Krátkozrakost je dnes mnohem rozšířenější ve Spojených Státech a mnoha dalších zemích v porování se 70. léty 20. století.

Jedna ze studií došla k závěru, že každá další hodina, kterou dítě stráví venku každý týden, snižuje riziko krátkozrakosti o asi dvě procenta. Krátkozraké děti, které se účastnily tohoto výzkumu, trávily v průměru o 3,7 hodiny týdně méně venku v porovnání s dětmi, jejichž zrak byl normální nebo trpěly dalekozrakostí. Studie dále zkoumala, zda děti, které tráví více času venku, také stráví méně času vykonáváním tzv. činností "nablízko", jako je hraní na počítači nebo studium, ale žádná taková souvislost nebyla potvrzena.

Další studie zjistila, že když musely děti trávit 80 minut svých přestávek každý den venku, tak se jich méně stalo krátkozrakými v porovnání s děti, které nemusely trávit přestávky venku. Ještě jiná studie, mezi dětmi v Dánsku, jako první ukázala, že míra růstu oka se mění v závislosti na vystavování se dennímu světlu. Jedná se o důležitou věc, protože pokud oko naroste příliš dlouhé, měřeno zpředu dozadu, dítě bude krátkozraké. Oči dětí v Dánsku rostly normálně během dlouhých letních dnů, avšak během krátkých dnů v zimě rostly příliš rychle. 

Vědci ještě neznají úplně přesnou odpověď na to, proč je pobyt venku prospěšný, domnívají se, že se jedná o souvislost s vystavováním se dennímu světlu spíše než se sportováním nebo dalšími specifickými aktivitami.

V této chvíli se vědci domnívají, že UV světlo není pro normální vývoj očí potřebné. Děti mohou tedy získat hraním venku benefity pro zdraví svých očí a další plusy a současně si chránit oči před dlouhodobým poškozením UV paprsky. Je třeba dohlédnout, aby děti nosily během pobytu na slunci sluneční brýle s UV filtrem a pokrývky hlavy. To platí i pro teenagery a dospívající.

Prospěšností pobytu venku pro zdravý zrak se budou zabývat i další studie. Mezi hlavní otázky patří, zda by měl čas strávený aktivitami, kdy zaostřujeme nablízko, omezen a zda existují faktory - např. přístup rodičů, dostupnost bezpečených dětských hřišť a další - které mohou mít vliv na to, že krátkozraké děti tráví méně času venku. Je třeba také ještě přesněji zjistit, jaký podíl z pohledu prospěšnosti pobytu venku má vystavování se dennímu světlu a jaký podíl má procvičování vidění na dálku, neboť oba zmíněné faktory mohou hrát klíčovou roli v prevenci krátkozrakosti. 


 

Další blog