cukr_big

Diabetes (cukrovka) postihuje téměř 10% populace Spojených Států a míra jeho rozšíření se dramaticky zvyšuje. I přes četnost výskytu si stále mnoho lidí neuvědomuje, že cukrovka má velký vliv na oči nebo že kontrola zraku může být prvním vodítkem, jak nemoc odhalit.

I když většina lidí s diabetem má jen mírné poruchy zraku, cukrovka může vést k nesčetnému množství potíží, které mohou končit až slepotou, např. diabetická retinopatie, katarakta (šedý zákal) a glaukom (zelený zákal).

 Diabetická retinopatie – vysoká hladina cukru v krvi při cukrovce velmi namáhá cévy v celém těle včetně očních, což může způsobit prosakování, krvácení a otékání sítnice a to ovlivňuje zrak. Tento stav se nazývá diabetická retinopatie a je hlavní příčinou slepoty v USA. Podle NEI (National Eye Institute) touto nemocí trpí 7.7 miliónu Američanů, z toho asi 3.7 miliónu přibylo v uplynulé dekádě.

 Katarakta (šedý zákal) – U lidí s diabetem existuje o 60% větší pravděpodobnost, že se u nich objeví šedý zákal, mnoho z nich onemocní už v mladším věku a nemoc se u nich rozvíjí rychleji než u pacientů bez cukrovky. Mnoho z nich podstoupí operaci šedého zákalu, při které je odstraněna zničená čočka, ale tato procedura může zhoršit retinopatii u pacientů s diabetem.

 Glaukom (zelený zákal) – Diabetes může způsobit zvýšení nitroočního tlaku, který pak poškozuje nervy uvnitř oka. Tato porucha se nazývá zelený zákal neboli glaukom. Diabetici mají o 40% vyšší pravděpodobnost, že se u nich tato oční vada rozvine. Čím déle má někdo diabetes, tím běžnější glaukom je.

Souvislost mezi očima a cukrovkou je tak úzká, že oční lékaři jsou často první, kdo zjistí projevy diabetu při rutinní prohlídce zraku. Jelikož každý čtvrtý diabetik dokonce ani neví, že cukrovku má a včasné odhalení dává pacientům vyšší šanci při předcházení následků díky okamžité péči a vedení, je důležité pravidelně chodit na preventivní prohlídky očí bez ohledu na věk nebo fyzické zdraví.

Další blog