(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie, autor: Celia Vimont) https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/eye-chart-facts-history
vystrizek

Když půjdete k očnímu lékaři na prohlídku, pravděpodobně Vás požádá, abyste četli z oční tabule. Pomocí ní se zjišťuje ostrost zraku. Pokud nenosíte dioptrické brýle ani kontaktní čočky, oční lékař výsledky použije k rozhodnutí, zda je potřebujete. Pokud už nějakou korekci zraku používáte, výsledky testu lékaři prozradí, zda je třeba předpis změnit. 

Standardní Snellenova tabule pro kontrolu zraku z 50. let 20. století
Nejběžněji používaná oční tabule je známá také pod názvem Snellenova. Obvykle je na ní zobrazeno 11 řádků s velkými písmeny. Na prvním řádku se nachází jedno velmi velké písmeno. Každý další řádek obsahuje vždy vyšší počet písmen, která se postupně zmenšují.

Cashback - Moje první čočky


Testovaná osoba stojí ve vzdálenosti cca 6 metrů od tabule a čte z ní bez dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. S jedním okem zakrytým se pokouší přečíst nejmenší možný řádek s písmeny. Test se provádí postupně pro obě oči. V některých ordinacích se  tabule čte v zrcadle, test je pak možné uskutečnit v prostoru menším než 6 metrů. Výsledky jsou stejné s použitím zrcadla nebo bez něj. Pokud máte zrak 20/20, patříte mezi osoby s normální zrakovou ostrostí.
Číslo nad zlomkem znamená, v jaké vzdálenosti od tabule stojíte vyjádřeno ve stopách (pozn. překl.: 20 stop je přibližně 6 metrů). Číslo pod zlomkem ukazuje vzdálenost, z jaké může osoba s normálním zrakem přečíst řádek, který Vy můžete přečíst. Osoba se zrakem 20/20 tedy vidí to, co osoba s průměrně dobrým zrakem stojící ve vzdálenosti 20 stop (6 m).

Kapesní tabulka k testování zraku cestujícího obchodníka z 10. let 20. století
Holandský oční lékař Hermann Snellen vymyslel Snellenovu oční tabuli v 60. letech 19. století. Jeho kolega Dr. Fransiscus Donders začal diagnostikovat oční potíže tak, že  pacienty žádal, aby se dívali na tabuli na zdi a řekli mu, co jsou schopní vidět. Podle New York Times požádal právě Dr. Snellena, aby tabuli sestavil.
Dr. Snellen také vytvořil tabuli, které se říká "převracející se E", kterou lze použít, když testovaná osoba neumí číst nebo u dětí, které neznají abecedu. Namísto různých písmen je v tabulce zobrazeno písmeno E v různých polohách. Oční lékař při testu požádá testovanou osobu, aby prsty ukázala směr, do kterého ukazují "prsty" příslušného písmena E.

Tabule k testování zraku s vyobrazeními jednoduchých obrázků domů, květin a dalších objektů. Tyto typy tabulek mohou být použity u malých dětí nebo u lidí, kteří neumějí číst. 

"Předtím, než Dr. Snellen vytvořil standardizovanou oční tabuli, oftalmologové nebo optometrici používali různé tabule dle svého výběru," říká Jenny E. Benjamin, MA, ředitelka Muzea zraku Americké akademie oftalmologie. "Snellenova tabule umožnila, aby  člověk mohl s předpisem od jakéhokoliv očního specialisty jít k jakémukoliv optikovi pokaždé se stejným výsledkem."
Oční tabule se objevila v době rychlého rozvoje průmyslu, kdy byl dobrý zrak potřebný v rostoucím počtu zaměstnání, od železničních inženýrů po tovární zaměstnance, dodává J.E. Benjamin.

Ostrost zraku se zjišťuje jako běžná součást oční preventivní prohlídky. Americká akademie oftalmologie doporučuje podstoupit základní oční prohlídku ve věku 40 let, ve chvíli, kdy se mohou začít objevovat první symptomy některých nemocí nebo změn zraku. Oční tabule nepomůže lékaři stanovit diagnózu nemocí, jako je například glaukom nebo potíže se sítnicí. Nezkontroluje ani jiné problémy se zrakem, jako je například ztráta periferního (postranního) vidění.


 

Další blog