(převzato ze stránek Americké akademie oftalmologie; autor: Kierstan Boyd) https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/baby-vision-development-first-year
m

Dětský zrak prochází během prvního roku života mnoha změnami. Během preventivních zdravotních prohlídek dětský lékař pravidelně kontroluje zrak dítěte, aby tyto změny sledoval a ujistil se, že vývoj probíhá, jak má.
Obeznámenost s tím, co očekávat, Vám může pomoci sledovat a těšit se z vývoje zraku Vašeho dítěte. Pokud se dítě narodí předčasně, odvozuje se sledování milníků vývoje zraku uvedených v dalším textu od datumu plánovaného narození dítěte, ne datumu, kdy dítě přišlo na svět.

Cashback - Moje první čočky

Narození: přizpůsobení se světlu a první zaostřování
Novorozenec je po porodu velmi citlivý na jasné světlo. Můžete si všimnout, jak malinké jsou jeho zornice, aby omezily množství světla, které prostoupí do očí. Novorozenec je schopen vidět něco z toho, co je kolem něj svým periferním zrakem, zatímco jeho centrální vidění se stále vyvíjí.
Během několika týdnů, kdy se vyvíjí sítnice, se zornice dítěte rozšiřují a jsou schopné vidět škálu světla a tmy a obrazce. Pozornost dítěte začnou přitahovat velké tvary a jasné barvy. Dítě může také začít zaostřovat na objekty nacházející se přímo před ním.
Asi ve věku jednoho měsíce už je dítě schopné snadno Vás zaostřit, ale více ho stále mohou lákat jasně zbarvené objekty ve vzdálenosti kolem jednoho metru. Malé děti jsou schopné vidět přes celou místnost okamžitě po porodu, ale nejvíce zaujmou jejich pozornost předměty v jejich blízkosti. 

Dítě ve věku dvou až čtyř měsíců: zaostřování a sledování pohybujících se předmětů
Během prvních dvou měsíců ještě často oči dítěte nespolupracují dobře. Můžete si občas všimnout, že jeho oči jakoby šilhaly nebo se zdá, že se pohybují do stran. Ve většině případů se jedná o normální jev, který sám po čase vymizí. Naopak, jestliže se Vašemu dítěti jedno z očí neustále stáčí směrem k nosu nebo směrem ven, navštivte dětského lékaře.
Zhruba ve věku dvou měsíců jsou děti obvykle schopné sledovat pohybující se předmět oběma očima úměrně tomu, jak dochází k zlepšení jejich koordinace. A ve věku tří měsíců by mělo mít Vaše dítě natolik vyvinutou koordinaci očí a rukou, aby se strefilo do blízkého pohybujícího se předmětu. Ve třech měsících už by oči dítěte měly spolupracovat při zaostřování na předměty v okolí a při jejich sledování. Pokud toto u Vašeho dítěte nepozorujete, poraďte se s dětským lékařem.

Dítě ve věku pět až osm měsíců: dosáhnutí, rozpoznání a znovuvybavení si
Přibližně ve věku pěti měsíců je už schopnost dítěte vidět, v jaké vzdálenosti od něj se předměty v jeho okolí nacházejí (tzv. vnímání hloubky), více rozvinutá. Už vidí svět komplexněji třídimenzionálně a potvrzením toho je, že se zlepšuje jeho schopnost dosáhnout jak na blízké, tak na vzdálenější předměty. V této chvíli už mají také děti schopnost dobře vidět barvy, ale ještě ne tak dobře jako dospělí.
V tomto věku už může dítě rozpoznat obličej rodiče přes celou místnost a usmát se něj a je už schopné vidět objekty venku, když se dívá z okna. Dokonce může dítě objekt rozpoznat, i když vidí jen jeho část.
Obvykle začínají děti kolem osmého měsíce lézt a to dále podporuje koordinaci očí a rukou.

Dítě ve věku od devíti do dvanácti měsíců: uchopování, držení a pouštění
Přibližně ve věku devíti měsíců jsou děti schopné odhadovat dobře vzdálenosti. V té době se také začínají stavět a učí se stát. V deseti měsících je běžné, že děti umí odhadnout vzdálenost tak dobře, že chytí věci pomocí palce a ukazováčku.
V devíti měsících by už měly mít oči dítěte svou konečnou barvu, i když k drobným změnám může docházet i později.
Ve dvanácti měsících už většina dětí leze a snaží se chodit.

Jak dohlédnout na to, zda se oči a zrak Vašeho dítěte vyvíjí správně
Problémy s očima nebo zrakem mohou opozdit vývoj dítěte. Je důležité tyto problémy odhalit co nejdříve, aby se dítěti dostalo pomoci, kterou potřebuje, aby jeho růst a vývoj probíhal dobře.
V dalším textu uvádíme důležité kroky, které by rodiče měli dodržet, aby podpořili bezproblémový vývoj zraku svého dítěte:
•    Sledujte, zda si nevšimnete nějakých projevů problémů s očima nebo se zrakem. Mohou zahrnovat stáčení očí dovnitř nebo ven nebo zásadní opoždění ve sledování pohybujících se předmětů. Ve zmiňovaných případech vyhledejte pomoc dětského lékaře.
•    Doporučené pravidelné prohlídky očí mohou pomoci odhalit problém v raném stádiu.
•    Poraďte se svým dětským lékařem, jaké aktivity přiměřené věku dítěte s ním můžete dělat, abyste přispěli k vývoji jeho zraku.

Další blog