salus-research-agreement_140

Salus University a společnost Eyesafe podepsaly Memorandum o porozumění, ve kterém se zavázaly k účasti na projektu, jehož cílem je prozkoumat potenciální zdravotní rizika a možnosti ochranných opatření v souvislosti s problematikou modrého světla. Výsledkem je vydání publikace nazvané "Jak si chránit oči v digitálním věku", ve které se optometristé, oftalmologové a vědci zabývají různými tématy související s modrým světlem a zkoumají některé proaktivní kroky, které by mohl elektronický průmysl učinit a čelit tak tomuto nově vzniklému problému.
 

Michael H. Mittelman, OD, MPH, MBA, FAAO, FACHE (pozn. překl.: akademické tituly používané v USA), rektor Salus University, prohlásil: "Jsme přední univerzita v oboru optometrie v USA a hodláme v této věci ukazovat cestu ostatním, protože to přesně zapadá do naší DNA."

 

Mitchell Scheiman, OD, PhD, FAAO, děkan výzkumu na Salus University, vysvětlil počáteční kroky univerzity na projektu. Tato fáze zahrnuje: sestavení protokolů k vyhodnocení vlivu modrého světla a jeho filtrace pomocí technologie Eyesafe na syndrom suchého oka a další projevy a symptomy digitální únavy očí, na výkonnost a pohodlí uživatelů počítačů, na herní výkonnost a zdraví očí a v neposlední řadě i na hustotu makulárního pigmentu; provedení několika pilotních studií na půdě univerzity, jejichž závěry by měly být známé během šesti až devíti měsíců; a přípravné kroky pro naplnění dlouhodobého cíle, kterým jsou klinické studie v plném rozsahu. Tento výzkum bude součástí druhého vydání výše zmiňované publikace.

 

Generální ředitel společnosti Eyesafe Justin Barrett uvedl: "Tento výzkum bude mít dalekosáhlý dopad v mnoha oblastech. Poprvé v historii se sešli přední optometristi, oftalmologové, vědci zabývající se světelným zářením, výzkumní pracovníci a znalci příslušných pravidel a postupů, aby "napsali knihu" o rizicích a řešeních týkajících se modrého záření. Jedná se o závažný problém ohrožující zdraví veřejnosti a dnešní den znamená klíčový moment ve snaze celého odvětví nás všechny lépe chránit v digitální době."
 

Další blog