Způsobují je oční potíže?
stickler_web

Co jsou specifické poruchy učení?

Specifické poruchy učení představují problémy, které má dítě při plnění určitých úkolů. Mezi tyto úkoly může patřit čtení, psaní, matematika, poslech, slovní projev nebo koncentrace. Poruchy učení nejsou způsobeny očními potížemi. Děti se specifickými poruchami učení nemají zrakové potíže častěji než děti bez těchto poruch. Specifickou poruchu učení způsobuje problém s tím, jak mozek zpracovává, co člověk vidí nebo slyší.

Dítě, které trpí specifickou poruchou učení, zpracovává to, co čte nebo slyší, odlišným způsobem. Za normálních okolností mozek při čtení spojuje slova, která vidíme, s jejich významem, vlastními zkušenostmi a známými informacemi. Děti s poruchami učení mají s tímto propojováním problém.

 

Příčiny specifických poruch učení

Příčina specifických poruch učení často není známa. Na druhé straně však známe některé rizikové faktory v této souvislosti. Patří mezi ně:

 • výskyt specifických poruch učení v rodině (dědičnost)
 • předčasný porod
 • fyziologický stres před nebo po narození
 • infekce v centrálním nervovém systému, např. meningitida
 • závažné poranění hlavy

Přestože někteří lidé věří, že slabý zrak, problémy s koncentrací, mimovolné trhavé pohyby očí nebo šilhání mohou způsobit specifické poruchy učení, není tomu tak.

 

Projevy specifických poruch učení

Asi 15 dětí ze 100 trpí nějakou specifickou poruchou učení. Ta se nemusí projevit až do chvíle, kdy dítě začne chodit do školy. Rodiče, pečující osoby a učitelé si u dětí mohou všimnout, že:

 • je pro ně obtížné naučit se číst
 • projevují málo potěšení nebo nedostatek zájmu o čtení
 • mají potíže v matematice
 • mají potíže s organizací myšlenek a informací

V souvislosti se specifickými poruchami učení se mohou u dětí objevit poruchy osobnosti a změny v chování. Například, může je přestat bavit škola, snadno podléhají frustraci, mají ve škole výchovné problémy nebo se u nich objeví úzkosti nebo deprese.

 

Testování specifických poruch učení

Rodiče nebo opatrovníci, kteří mají podezření, že jejich dítě má nějakou specifickou poruchu učení, by si měli promluvit s učitelem a/nebo dětským lékařem dítěte. Specialisté na učební poruchy a další odborníci projdou s Vaším dítětem testy. V mnoha případech zákon nařizuje školám testovat děti, které mají specifické poruchy učení. I když specifické poruchy učení nevznikají kvůli očním potížím, tyto děti by měly podstoupit komplexní oční prohlídku u očního lékaře.

 

Specifické poruchy se nedají vyřešit ze dne na den. Je však možné využít pomoc odborníků.

Mějte se na pozoru před lidmi nebo výrobky, které tvrdí, že nabízejí jednoduché nebo rychlé řešení v souvislosti se specifickými poruchami učení. Neexistují žádné vědecké důkazy, že by se specifické poruchy učení daly léčit pomocí následujících metod:

 • speciální diety
 • megavitamíny
 • omezení příjmu cukru
 • oční cvičení
 • dioptrické brýle
 • zraková terapie

Kvalifikovaní pedagogové a odborníci na čtení jsou však schopni vám poskytnout podporu a vedení, které Vaše dítě potřebuje. Čas a trpělivost jsou (jak pro dítě, tak pro rodiče) důležité pro úspěšný výsledek.

 

Léčba specifických poruch učení

Vyškolení pedagogové a odborníci na čtení mohou dětem se specifickými poruchami učení pomoci ve škole uspět. S jejich pomocí si děti osvojí speciální dovednosti a přístupy, které jim pomohou v procesu učení.

Další blog