informace
night-driving-big-spotlight-size

Zrak je pro řízení vozidla naprosto zásadní. Dobrý zrak Vám umožňuje rozpoznat na vozovce nebezpečí, vidět dobře dopravní značení a na palubní desku automobilu. Povědomí o běžných změnách a problémech souvisejících se zrakem může Vám i Vašim bližním pomoci ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

 

Jaké zrakové funkce potřebujeme pro řízení?

Pro bezpečné řízení jsou nejdůležitější ostrost vidění a zorné pole. Omezení v oprávnění řízení vozidel v souvislosti se zrakem se liší stát od státu (pozn. překl.: jednotlivé státy USA), proto je nutné seznámit se s lokálními zákony a s tím, co od řidičů požadují.

 

Zraková ostrost udává, jak jasně vidíte a určuje se čtením písmen na oční tabuli. Testováním se zjistí, zda potřebujete nosit brýle nebo kontaktní čočky anebo jestli je třeba změnit Váš stávající předpis dioptrií. Zorné pole udává, jak velkou část prostoru vidí oko, když zaostří na centrální bod. Existují různé druhy testů na zjištění zorného pole. Ve Spojených Státech se nejběžněji používá automatická perimetrie, kdy se člověk dívá na blikající světla do speciálního přístroje.

K tomu se přidává barevné vidění, které umožňuje rozlišit barvy na semaforu a brzdová světla. Citlivost na kontrast pomáhá vidět chodce, světla a dopravní značení ve špatním počasí a v noci.

 

Běžné poruchy zraku, které mohou mít vliv na řízení

Normální, s věkem spojené změny v oku mohou mít vliv na zrak a schopnost bezpečně řídit vozidlo. Mezi tyto změny patří presbyopie, která může mít dopad na schopnost vidět na palubní desku nebo na navigaci a syndrom suchého oka, který může snížit kvalitu vidění v noci. Mezi další onemocnění, která mohou mít dopad na zrak během řízení, patří:

 • Glaukom, onemocnění, při kterém dochází k poškození optického nervu v oku. V raných stádiích se často neprojevuje žádnými varovnými signály ani jednoznačnými symptomy. Jak nemoc postupuje, začnou se v periferním vidění objevovat slepá místa, méně často k tomu dochází v centrálním vidění.
 • Diabetická retinopatie, nemoc, při které vysoké hodnoty cukru v krvi poškozují cévy v sítnici, což negativně ovlivňuje jak centrální, tak periferní vidění.
 • Katarakta, progresivní zakalování očních čoček v oku, které způsobuje rozmazané vidění, odlesky a světelné kruhy kolem světel. S kataraktou je také obtížnější vidět dobře v noci, ve špatném počasí nebo při slabém osvětlení. Postupně také negativně ovlivňuje barevné vidění.
 • Makulární degenerace, nemoc, při které dochází k poškození části sítnice, která se nazývá makula (pozn. překl.: žlutá skrvna) a to způsobuje ztrátu centrálního vidění.

Někdo si těchto problémů všimne rychle. U některých lidí však mohou způsobovat postupnou ztrátu zraku, které je obtížnější si všimnout. Pravidelné oční prohlídky mohou pomoci lékaři tyto změny odhalit záhy a okamžitě začít s léčbou ještě předtím, než vyvolá nevratnou ztrátu zraku. Americká akademie oftalmologie doporučuje pravidelné oční prohlídky od čtyřiceti let.

 

Noční řízení

V noci, kdy je chabé osvětlení, klade bezpečná jízda na zrak komplexnější úkoly. Buďte obezřetní, co se týká zařízení, která jsou propagována pro zlepšení nočního vidění. Pro zlepšení viditelnosti při jízdě v noci se řiďte následujícími radami:

 • Ujistěte se, že máte čisté přední sklo i všechna ostatní okna (uvnitř i zvenčí), přední i zadní světla.
 • Noste vyčištěné dioptrické brýle nebo kontaktní čočky podle aktuálního předpisu.
 • Ověřte si, že máte dobře nastavená zrcátka.
 • Udržujte světla v pořádku a prasklou žárovku vždy urychleně vyměňte, aby světla dobře osvětlovala vozovku.

 

Varovné signály pro bezpečnou jízdu

Bez ohledu na věk, všimnete-li si u sebe nebo u svých blízkých jakéhokoliv z následujících symptomů, domluvte si neprodleně návštěvu u očního lékaře.

 • Nápadný pokles kvality zraku nebo rozmazané vidění
 • Odlesky nebo světelné kruhy při pohledu na světla protijedoucího vozidla nebo na semafor.
 • Tmavý bod v centrálním nebo periferním vidění
 • Problém vidět dopravní značení nebo si všimnout chodců

 

 

Další blog