Naše webové stránky používají pouze nezbytně nutné soubory cookie, které jsou potřebné k provozu webové stránky a k povolení určitých funkcí webové stránky, jako jsou bezpečnostní aspekty, vyrovnávání zatížení, navigace na webové stránce, správné zobrazení webové stránky v prohlížeči, funkce nákupních košíků, přihlašovací sekce a kontaktní formuláře („nezbytně nutné cookies“). Cookie je malý soubor písmen a číslic, který je uložen ve vašem koncovém zařízení.

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a zákony vycházející ze směrnic EU o ochraně osobních údajů vyžadují právní souhlas pro umísťování souborů cookie na koncová zařízení uživatelů a jakékoli související zpracování osobních údajů. K ochraně našich oprávněných zájmů používáme nezbytně nutné cookies. Zejména máme oprávněný zájem zajistit bezpečnost našich systémů a poskytnout vám technicky fungující web, který je uživatelsky přívětivý.

Vezměte prosím na vědomí, že obsah těchto webových stránek může odkazovat na zdroje třetích stran, které mohou používat obsah, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Tyto zásady se tedy nevztahují na weby třetích stran.

Cookies můžete blokovat aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout umístění všech nebo některých cookies. Pokud však použijete nastavení svého prohlížeče k zablokování všech souborů cookie, určité části našich webových stránek nemusí fungovat správně.

Další informace o tom, jak shromažďujeme a dále zpracováváme informace o našich zákaznících (včetně optiků), potenciálních zákaznících, spotřebitelích a uživatelích webových stránek, najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.