Udělejte si náš kvíz a zjistěte, zda se vaše dítě může stát krátkozrakým a co dělat, pokud již krátkozraké je.
Krátkozrakost, také označovaná jako myopie, je zraková vada, která obvykle začíná v dětství. Většinou také vyžaduje, aby krátkozraký používal pro ostré vidění brýle nebo kontaktní čočky. Například pro čtení ze školní tabule ve třídě nebo ostré vidění textů na televizi.
Co způsobuje krátkozrakost?
Existují dva hlavní faktory, které mohou vést k tomu, že vaše dítě bude více ohroženo vznikem a rozvojem krátkozrakosti – rodinná anamnéza a životní styl. Vedle toho tu jsou však ještě další faktory, které dosud nejsou známy nebo zcela pochopeny.
Jak krátkozrakost ovlivňuje mé dítě?
Tak jak vaše dítě roste, může potřebovat také stále silnější korekci zraku. Už i nízká korekce krátkozrakosti u malých dětí je známkou toho, že jsou na začátku své životní cesty s krátkozrakostí. A jak porostou, jejich korekce pravděpodobně poroste s nimi. Podívejte se, jak se krátkozrakost mění v průběhu času.
FPO - visual from myopia simulator