infekce

I když kontaktní čočky bezpečně používají každý den miliony lidí, zůstává s nimi spojené riziko oční infekce. Nejběžnější infekcí, která je dávána do spojitosti s nošením kontaktních čoček, je keratitida neboli zánět rohovky (průhledné, kopulovitě tvarované vrstvy pokrývající zornici a duhovku oka). Keratitida má různé příčiny, ať už jsou to viry, bakterie, houby nebo mikroby (jako je například acanthamoeba - infekce velmi obtížně léčitelná). Keratitida je nejvážnější komplikací, ke které dochází při nošení kontaktních čoček.  V nejvážnějších případech může vést až k zjizvení rohovky, které narušuje vidění, a to pak může vyústit v potřebu transplantace rohovky.

Více informací o keratitidě:

Bakteriální keratitida. Za její vznik je obvykle zodpovědná bakterie Staphylococcus Aureus a u uživatelů kontaktních čoček Pseudomonas Aeruginosa. Pokud se jedná o povrchovou keratitidu, která postihuje nejsvrchnější vrstvu rohovky, dojde obvykle k úplnému vyléčení bez zjizvení rohovky. Pokud se infekce dostane do hlubších vrstev rohovky, může i po léčbě zůstat na rohovce jizva, která může - podle toho, kde se nachází - ovlivnit zrak.

Plísňová keratitida. Existuje mnoho různých druhů plísní, které mohou vyvolat infekci rohovky, jako například Fusarium, Aspergillus nebo Candida. Podobně jako u bakteriální keratitidy záleží, zda infekce postihne pouze vrchní vrstvu rohovky nebo prostoupí do hlubších vrstev.

Virová keratitida. Toto onemocnění způsobuje herpes simplex virus (HSV). Existují dva základní typy. Typ HSV I je nejběžnější a nejčastěji postihuje obličej, kde způsobuje známé opary. Typ HSV II je pohlavně přenosná forma viru, která postihuje genitálie. Ačkoliv se do oka mohou rozšířit oba typy viru, typ HSV I je zdaleka nejčastější příčinou očních infekcí. Infekce se může do oka dostat tak, že se dotknete aktivní léze (opar nebo puchýřek) a pak si sáhnete do oka.

Projevy očních infekcí spojovaných s kontaktními čočkami mohou zahrnovat rozmazané vidění, neobvyklé zarudnutí oka, bolesti v oku, slzení nebo výtok z oka, zvýšenou citlivost na světlo nebo pocit cizího tělesa v oku. Je důležité si pamatovat, že tyto infekce mohou způsobit závažné poškození zraku nebo dokonce slepotu, proto je důležité v co nejkratším čase navštívit očního lékaře a zahájit léčbu.

Mezi vlivy, které přispívají ke vzniku infekcí spojených s kontaktními čočkami, patří:

Používání čoček pro prodloužené nošení

Spaní s kontaktními čočkami

Snížená výměna slzného filmu pod čočkami

Vliv prostředí

Nedostatečná hygiena, včetně nedostatečné údržby pouzdra na kontaktní čočky nebo opakované použití nebo dolití roztoku na kontaktní čočky

Bezpečné zacházení, uchovávání a čištění kontaktních čoček jsou klíčové kroky, jak snížit riziko vzniku zánětu oční rohovky neboli keratitidy.

 

(autor: Kierstan Boyd, převzto ze stránek AAO)

http://www.aao.org/eye-health/diseases/contact-lens-related-eye-infections

Další blog