slunce

Ochrana očí před ultrafialovým nebezpečím

Oční lékaři (oftalmologové) nás varují, že nadměrné vystavování se UV záření zvyšuje riziko očních onemocnění, mezi které patří například katarakta, tkáňové změny v oku a rakovina. Silné působení paprsků odražených od sněhu může také snadno způsobit bolestivé poškození očí nazývané sněžná slepota.

Tkáňové změny, jako je například pterygium (pozn. překl.: hyperplazie spojivkové tkáně, která přerůstá přes rohovku oka), se mohou objevit u "náctiletých" nebo dvacátníků, obzvláště mezi surfaři, lyžaři, rybáři, farmáři nebo u těch osob, které tráví dlouhé hodiny na poledním slunci nebo v prostředí s intenzivním UV zářením v blízkosti řek, oceánů a v horách.

Nemoci jako je katarakta a rakovina oka se mohou vyvíjet mnoho let, ale pokaždé, kdy se pohybujeme na slunci bez chráněných očí, můžeme situaci zhoršovat a tím zvyšovat riziko rozvoje těchto vážných onemocnění. Miminka a děti by měly nosit kloubouky a sluneční brýle právě z těchto důvodů. Lidé všech věkových kategorií by měli pak dbát preventivních opatření při pobytu venku.

Doporučujeme řídit se následujícími tipy na ochranu očí před sluncem po dobu celého roku:

  • Slunce může poškodit naše oči kdykoliv během roku, nejen v letním období, proto noste sluneční brýle s UV filtrem a klobouky s širokou krempou, pobýváte-li venku.
  • Nenechte se zmást oblačnou oblohou: sluneční paprsky mohou projít přes mlžný opar a řídká oblaka.
  • Nikdy se nedívejte přímo do slunce. Přímý pohled do slunce kdykoliv, včetně zatmění, může vést k solární retinopatii, což je poškození oční sítnice slunečním zářením.
  • Nezapomínejte na děti a starší členy rodiny: ohrožen je každý, včetně dětí a seniorů. Ochraňujte i jejich očí pomocí pokrývek hlavy a brýlí.

UV světlo: v určité míře prospěšné pro dobrý noční spánek

Když spíme, naše oči si užívají nepřerušované zvlhčování. Během spánku se také z očí vyplavují dráždivé látky, jako je prach, alergeny nebo kouř, které se v očích mohly nashromáždit během dne.

Některé výzkumy naznačují, že buňky v oku citlivé na světlo jsou důležité pro naši schopnost regulovat schéma střídání bdělosti a spánku. To se může stát důležitější s rostoucím věkem, kdy mnoho lidí trpí nespavostí. I když je důležité, abychom si naše oči chránili před nadměrným vystavováním UV záření, naše oči současně určité minimální vystavení přirozenému dennímu světlu potřebují k zachování normálního schématu střídání bdělosti a spánku.

Čas strávený venku může přispět jako prevence před krátkozrakostí u dětí

Výzkumy ukazují, že děti, které stráví venku na denním světle více času, mohou tak pozitivně ovlivnit riziko rozvoje krátkozrakosti. Takže nejen cvičení a pohyb je skvělý pro zdraví očí, ale nyní se ukazuje, že pohyb a cvičení venku představují ještě další výhodu. Vezmete-li své děti, aby si hrály venku, nejen u nich tak snižujete riziko krátkozrakosti, ale současně jim předáváte dobré návyky, jak se starat o zrak po celý život.

(převzato ze stránek Americké oftalmologické akademie; autor: David Turbert)

Další blog