mali_kutilove_hornbach_nejlepsi_kutil_hlavni_01

(převzato ze stránek Americké oftalmologické akademie)
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries-children

Pokud se děti účastní sportovních a volnočasových aktivit, rukodělných dílen nebo doma něco vyrábí, je velmi důležité seznámit je s dodržováním pravidel ochrany očí a podle potřeby je naučit používat ochranné brýle. Každým rokem jsou postiženy tisíce dětí poraněním oka nebo dokonce slepotou v důsledku nehod v domácnosti, při hře nebo v autě. Více než 90% všech úrazů očí by se dalo předejít použitím vhodných ochranných brýlí a pomůcek.

Sport si zaslouží zvláštní pozornost, protože k poraněním očí dochází u dětí a mládeže při sportu relativně často: ve věkové skupině mezi 5 a 14 lety dochází v USA nejčastěji ke sportovním úrazům při baseballu.

Prevence úrazů

Děti by měly používat ochranné pomůcky na oči s brýlovými čočkami z polykarbonátu při baseballu, basketbalu, americkém fotbalu, raketových sportech, fotbalu, hokeji, lakrosu a paintballu.

Je třeba uchovávat všechny chemikálie a spreje z dosahu malých dětí.

Rodiče a další osoby, které se o děti starají a dohlížejí na ně, se musí obeznámit s bezpečným používáním běžných věcí, které mohou způsobit vážné poranění oka, jako jsou například svorky na papír, tužky, nůžky, upínací popruhy (tzv. "gumicuky"), drátěná ramínky a gumičky.

Buďte dětem sami dobrým příkladem a chraňte si svůj zrak pomocí doporučených ochranných pomůcek během potenciálně nebezpečných prací kolem domu a na zahradě i při opravách nebo kutilských projektech v domácnosti.

Nakupujte pouze hračky, které odpovídají věku dětí.

Vyvarujte se střelných hraček, jako jsou šipky, luky a šípy a dalších hraček, které mohou vystřelit.

Používejte bezpečnostní zábrany na začátku a konci schodiště. Zakryjte ostré hrany. Umístěte zámky na všechny skříňky a zásuvky, na které děti dosáhnou.

Nedovolte svým dětem, aby si hrály s bezprachovými střelnými zbraněmi, vzduchovkami a vzduchovými pistolemi. Jsou velmi nebezpečné a byly vyřazeny ze segmentu hraček a reklasifikovány jako střelné zbraně.

Nedovolte nikdy dětem pohybovat se v blízkosti ohňostroje, obzvláště u vysokoletných raket (tzv. bottle rockets). Tento typ ohňostroje představuje pro oči vážné riziko, kdy hrozí jejich poranění a v několika amerických státech byl již jeho prodej zakázán.

Když velmi malé děti (ve věku čtyř let a mladší) pokouše pes, v 15% případů dochází i k poranění očí. Obvykle se jedná o psa, jehož dítě zná a opakované útoky stejným psem končí často ještě vážnějším zraněním. Doporučuje se proto psa, který kousne dítě, dát z domácnosti pryč.

Na cestách autem dbejte na to, aby byly děti řádně připoutány v dětských autosedačkách (pro miminka tzv. vajíčko a pro větší děti bezpečnostní sedačka) a zkontrolujte, že sedačka i bezpečnostní pásy dobře sedí. Děti do 12 let by nikdy neměly sedět na předním sedadle. Volně uložené věci převážejte v kufru nebo zabezpečené na podlaze, protože jakýkoliv volně ležící předmět se může při nehodě proměnit v nebezpečnou střelu.

První pomoc

Poraněné oko by měl dítěti co nejdříve vyšetřit oftalmolog, dětský lékař, školní zdravotní sestra nebo jiná proškolená osoba, i když se může poranění na první pohled zdát jako drobné, protože závažná poranění nejsou vždy okamžitě zjevná. Odkládání lékařského ošetření může způsobit zhoršení stavu v poraněných místech a mohlo by vést i k trvalému poškození zraku nebo jeho ztrátě.

Než se Vám podaří dostat se k lékaři, řiďte se v péči o dítě následujícími pokyny:

Oka by se neměl nikdo dotýkat, mnout ho nebo na něj tlačit.

Nepokoušejte se vyjmout jakékoliv cizí těleso uvízlé v oku. Dostanou-li se do oka malé částečky (např. prach), zvedněte dítěti oční víčko a požádejte ho, abych rychle mrkalo, jestli se  podaří, aby slzy vyplavily tyto částečky ven. Pokud se to nepodaří, oko nechte zavřené a vyhledejte lékařské ošetření.

Nepoužívejte do oka žádné masti ani léky.

Řezná nebo bodná rána by měla být jemně zakryta.

Pouze v případě, kdy přišlo oko do kontaktu s nějakou chemikálií, ho propláchněte velkým množstvím vody.

 

Další blog