boy-rubbing-eyes

(převzato ze stránek AAO, autor: Kierstan Boyd)
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/four-hidden-signs-of-vision-problems-in-kids

 

Léto pomalu končí a rodiny s dětmi školního věku jsou zaměstnány sháněním školních batohů, oblečení a dalších pomůcek, aby jejich děti byly připravené na nový školní rok. Jednou velmi důležitou, často však přehlíženou, přesto nezbytnou součástí výbavy dítěte je jeho zdravý zrak.

Děti rostou a mění se každý rok svého života, a stejně tak i jejich oči a zrak. Škola zaměstnává oči velmi intenzivně, během čtení, psaní, u počítače i u tabule, ať už klasické nebo interaktivní. Také tělesná výchova a sporty vyžadují dobrý zrak. Pokud oči dítěte na zadané úkoly nastačí, dítě se může cítit unavené, obtížně se soustředit a mít ve škole problémy.

Někdy rodiče poznají, že jejich dítě má nějaký problém se zrakem. Může například šilhat nebo mžourat, držet text, který čte, příliš blízko u obličeje nebo si stěžovat na to, že vidí rozmazaně. Existují však i méně nápadné projevy zrakových potíží.

Uvádíme zde čtyři příznaky, které mohou poukazovat na možné zrakové potíže u dětí.

Schopnost pozornosti jen po krátkou dobu.

Vaše dítě může rychle ztrácet zájem pokračovat ve hře, projektu nebo aktivitě, které vyžadují používání zraku po delší dobu.

Zhoršená orientace v textu.

Když Vaše dítě čte (nahlas nebo potichu), může být pro něj obtížné zorientovat se, kde právě na stránce čte.

Nechuť ke čtení a podobným aktivitám.

Ať skrytě nebo otevřeně, Vaše dítě se může vyhýbat čtení, kreslení, hraní her a dalším aktivitám, při kterých je nutné zaostřovat na detaily.

Otáčení hlavy ke straně.

Dítě může natáčet hlavu do strany, když se dívá na něco před ním. To může být projevem nějaké refrakční vady, například astigmatismu. Otáčením hlavy si dítě pomáhá, aby lépe vidělo.

Úspěch ve škole je úzce spojen se zdravím očí. Proto je tak důležité, aby děti chodily na pravidelné oční prohlídky k oftalmologovi nebo jinému odborníkovi, který má náležité vzdělání k vyšetřování zraku školních dětí. Čím dříve se podaří problém se zrakem odhalit a zahájit léčbu, tím lépe se bude Vašemu dítěti dařit - ve škole i mimo ni.

Jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zraku Vašich dětí můžete konzultovat také s Vaším dětským lékařem.

 

Další blog