glaucoma

Pojem glaukom jste už s největší pravděpodobností slyšeli, možná ale tak docela přesně nevíte, o co jde (kromě toho, že se jedná o chorobu zraku).

Zde je tedy definice glaukomu, kterou hledáte (ve srozumitelném jazyce).

Jedná se o oční chorobu provázenou poškozením zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty. Objevuje se zejména u osob starších 60 let, zaznamenán byl ale i u lidí, kteří teprve překročili čtyřicítku. Onemocnění sice nelze předcházet (alespoň ne za současného stavu technologie), lze jej však diagnostikovat a úspěšně léčit, pokud bylo zjištěno včas.

Druhy glaukomu

Glaukom se neobjevuje v pouze jedné jediné formě. Nejlépe jej naopak vystihuje, hovoříme-li o něm jako o skupině očních chorob. Do ní patří i následující dvě onemocnění:

Glaukom s otevřeným úhlem

Tato forma glaukomu je typická poruchami odtoku nitrooční tekutiny; tlak uvnitř oka tedy vzrůstá a má za následek postupné zhoršování zraku. Často k tomu dochází v dlouhém časovém rozpětí a může být obtížné příznaky rozpoznat, pokud pravidelně nenavštěvujete očního lékaře a neabsolvujete vyšetření pro diagnostiku glaukomu.

Glaukom s uzavřeným úhlem

I v tomto případě nitrooční tekutina neodtéká z oka kvůli zablokování příslušných kanálků tak, jak by měla. Od předchozí formy se liší tím, že duhovka se nerozevírá do potřebné šíře. K nárůstu nitroočního tlaku také dochází mnohem rychleji. Pacienti s touto formou glaukomu mohou trpět velmi těžkými bolestmi hlavy a nauzeou. Tento stav vyžaduje okamžitý lékařský zásah.

Chirurgický zákrok a další metody léčby glaukomu

Aby se odstranily následky glaukomu, je třeba zajistit dostatečný odtok nitrooční tekutiny. K tomu se používá několik typů chirurgických zákroků. Ke snížení zvyšujícího se nitroočního tlaku lze využít laser.

Méně invazivní metodou je nasazení léků na předpis. Jejich účinek je často podmíněn skutečností, v jakém stadiu je glaukom diagnostikován a jaká je hodnota nitroočního tlaku pacienta. Více informací o tom, který z uvedených postupů je pro vás vhodnější, vám podá oftalmolog.

I když léčba glaukomu není jednoduchou záležitostí, lze jej dostat pod kontrolu i léčit. Důležitou roli - jako u řady jiných nemocí - hraje včasná diagnostika. Proto nezapomínejte na pravidelné návštěvy u očního lékaře, a to i tehdy, pokud žádné obtíže nepociťujete.    

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články