keratoconus

Keratokonus je onemocnění, pro něž je typické nesprávné vyklenutí rohovky - ta připomíná kužel vyčnívající vpřed. Název nemoci pochází z řečtiny, kde doslovně znamená „kužel na rohovce“.

Symptomy keratokonu

Není jasné, proč u jistých jedinců ke vzniku keratokonu dochází, víme však, že je doprovázen určitými symptomy způsobenými deformovaným tvarem rohovky i zjizvením, k němuž dochází na jejím poškozeném vrcholu.

Příznaky vyklenutí rohovky se obvykle dostavují ve formě běžné pro normální rozostřené vidění, doprovázející častější refrakční vady nebo astigmatismus.

Charakteristickým symptomem je však výskyt jakýchsi duchů kolem pozorovaných předmětů. Ty mohou mít také formu pruhů nebo kuželovitých zkreslení v zorném poli a často jsou doprovázeny citlivostí na jasné světlo a příležitostně i svěděním.

Nemoc je obecně příčinou špatného vidění v noci. Vizuální zkreslení a rozostřené vidění je patrnější ve zhoršených světelných podmínkách, protože zornice se rozevírá, aby zachytila více světla, a tím odhaluje větší plochu nepravidelného povrchu rohovky.

Léčba keratokonu

Problémy se zrakovou ostrostí u nejmírnější formy onemocnění lze úspěšně korigovat prostřednictvím brýlí a normálních měkkých kontaktních čoček. Pro nápravu zrakové ostrosti v pokročilejším stadiu nemoci jsou pak často používány tvrdé plynopropustné čočky, částečně i proto, že se méně přizpůsobí změněnému tvaru rohovky. Čočky pro korekci keratokonu slouží k nápravě zrakových potíží, nezpomalují však postup onemocnění.

S jeho další progresí se pak nejefektivnější metodou nápravy stávají speciální kontaktní čočky a chirurgický zákrok.

Chirurgický zákrok a transplantace rohovky

Transplantace rohovky, známá také jako keratoplastika, je dostupná, bezpečná a účinná metoda léčby. I po jejím provedení ale pacienti obvykle potřebují nějaký druh normální korekce zraku.

Při transplantaci rohovky oční chirurg odstraní nemocnou rohovku pacienta a aplikuje náhradní rohovku od dárce. Jelikož rohovka není napojena na vlastní přímý přísun krve, nemusí krev dárce rohovky odpovídat krevní skupině pacienta. Výsledky operace jsou zpravidla více než uspokojivé, a to bez ohledu na závažnost onemocnění, chirurgický postup a další faktory.

V nedávné době schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA) chirurgickou alternativu transplantace rohovky - implantaci rohovkových prstenců (Intac). Skrze miniaturní řez na okraji rohovky se do oka vpraví tenké oblouky, které pak v oku vytvářejí téměř neviditelný prstenec. Tyto polokruhovité segmenty tlačí na zakřivenou rohovku a zplošťují tak vrchol kužele keratokonu. Tím jej vracejí do normálního původního tvaru.

Metoda zvaná corneal collagen cross-linking (CXL) je novým léčebným postupem v současné době zkoumaným v Evropě; ve Spojených státech již probíhá jeho klinické hodnocení. Rohovku přirozeně zpevňují příčné vazby mezi vlákny kolagenu. Tento způsob léčby spočívá v napuštění rohovky speciálními očními kapkami a následné aktivaci roztoku ultrafialovým zářením. Tím se počet příčných kolagenových vazeb mnohonásobně zvyšuje. K úplnému vyléčení keratokonu sice nedochází, provedené studie však naznačují, že tato metoda by potenciálně mohla zastavit další postup nemoci.

Pokud se obáváte, že trpíte keratokonem nebo že se váš keratokonus zhoršuje, poraďte se s očním lékařem. Při posuzování stavu vašeho zraku a možností léčby je vaším spojencem, a máte-li obavy z této nemoci, provede důkladné vyšetření. Pravidelná oční vyšetření jsou také pro očního lékaře nejlepší cestou, jak kontrolovat váš zrak a oči a zajistit jejich zdraví po nejdelší možnou dobu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články