nearsightedness

Myopie neboli krátkozrakost (jak tuto vadu většina z nás nazývá) je oční vada, která způsobuje, že předměty blízké vidíte jasně a ostře, ale předměty vzdálenější vypadají rozmazaně.

Tato vada je poměrně běžná. Řada lidí, kteří jí trpí, ji neodhalí okamžitě, protože rozmazané mohou být jen některé z pozorovaných předmětů.

Čtení knihy nebo jídelního lístku nepřináší žádné problémy. Ale ta značka v dálce... ? Prostě ji vidíte rozmazaně.

Příčiny krátkozrakosti

Myopie obvykle souvisí s genetikou.

Pokud krátkozrakostí trpíte, pozorně si všímejte možných prvních známek projevující se myopie u svých dětí. Pravidelná vyšetření zraku dětí jsou velmi důležitá, neboť krátkozrakost se obvykle začíná projevovat v raných fázích života. U mnoha dětí se myopie rozvine již v časném věku. Pak se každým rokem poněkud zhoršuje přibližně do 25. roku.

Krátkozrakost může vzniknout i z jiných důvodů. Vzpomínáte si, jak vám rodiče říkali, abyste neseděli blízko před televizí? Svou roli může hrát i práce u počítačové obrazovky po dlouhé hodiny nebo čtení při slabém světle, zkrátka vše, co oči nějak namáhá.

V současné době přesnou příčinu myopie nikdo nezná, podařilo se nám však o ní již odhalit spoustu informací.

K myopii dochází, když se ohnisko světla dopadajícího do oka nachází před sítnicí, a nikoli na ní, jak by tomu mělo být u zdravého oka (když se ohnisko světla dopadajícího do oka nachází za sítnicí, trpíte dalekozrakostí. Více informací najdete zde.).

Teď již tedy víme více o možných příčinách myopie. Jak ji ale řešit?

Léčba myopie

Jak jste si asi domysleli, jedním ze způsobů korekce rozostřeného vidění na dálku jsou brýle korigující krátkozrakost. Pokud je vám 40 let a více, je možné, že budete potřebovat multifokální brýle, abyste zřetelně viděli jak předměty vzdálené, tak blízké (jako třeba ranní noviny).

Velmi častou volbou pro nápravu krátkozrakosti jsou kontaktní čočky. K dispozici jsou kontaktní čočky, které současně korigují krátkozrakost i dalekozrakost. Pokud vedete aktivní život (například se věnujete určitému sportu) nebo prostě upřednostňujete čočky před brýlemi, poraďte se s očním lékařem o tom, jaké čočky by pro vás byly vhodné.

Další z možností léčby myopie je korektivní chirurgický zákrok. Je-li krátkozrakost korigována prostřednictvím operace zvané LASIK, s pomocí laseru dochází ke změně tvaru rohovky tak, aby se ohnisko světla pronikajícího do oka vytvářelo na správném místě. Ne každý může tuto operaci podstoupit. Záleží na vašich očích. Neměli byste zapomínat ani na skutečnost, že mnohé zdravotní pojišťovny tento zákrok neproplácejí, protože jej považují za kosmetický.

Dětská myopie

Jak již bylo řečeno, krátkozrakost je často dědičná. Máte-li děti a i u vás byla myopie diagnostikována, je možné, že se tato vada rozvine také u vašich potomků. Samozřejmě to není vaše chyba. Měli byste ale pozorně sledovat, zda se u dětí neobjeví známky krátkozrakosti (bolesti hlavy, přibližování textů a předmětů těsně před obličej, únava z namáhání očí atd.).

Je důležité, abyste dítě objednali na vyšetření u očního lékaře a dodržovali stanovený režim prohlídek.

Myopie vašeho dítěte nezmizí jen tak zničehonic. Často se dokonce zhoršuje, dokud váš potomek nedosáhne teenagerovského věku. 

Velmi často se také diskutuje o tom, zda by častější pobyt venku - mimo dosah televize a videoher - mohl přispět ke snížení výskytu krátkozrakosti u mladších dětí.

Návštěva parku a hry v přírodě jsou výborným způsobem, jak prohloubit vzájemný vztah  s dítětem a možná i přispět ke zdraví jeho očí.

Pokud vy nebo vaše dítě trpíte rozostřeným viděním, obraťte se na optometristu. Jestliže u žádného nejste registrováni, zeptejte se rodinných příslušníků nebo přátel a požádejte je o doporučení. Není žádný důvod k tomu, abyste strávili další den jako v mlžném oparu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články