lazy-eye

Syndrom líného oka označuje vychýlení jednoho oka ze směru pohledu neboli nesprávné postavení očí. Obvykle jde o projev amblyopie neboli tupozrakosti, kdy je jedno z očí postiženo výrazně zhoršeným viděním, někdy také o projev strabismu neboli šilhavosti, což je obecně vychýlení oka ze směru pohledu.

Podívejme se tedy na to, jak amblyopie a syndrom líného oka ovlivňují zrak a jak jsou obvykle korigovány a léčeny.

Syndrom líného oka nebo amblyopie? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Porucha, která se nám jeví jako syndrom líného oka, bývá následkem zejména dvou následujících očních vad:

Amblyopie (tupozrakost) je vývojová porucha postihující spojení mezi okem a mozkem - mozek se v podstatě naučil informace předávané jedním z očí ignorovat. Nejde o poruchu oka samotného, může však být těmito problémy vyvolána a také je sama způsobovat.

Strabismus neboli šilhavost je nesprávné postavení očí. Šest svalů, které oko obklopují a pomáhají při zaostřování zraku, při této činnosti nedokáže spolupracovat. Může jít jak o příčinu, tak i o důsledek amblyopie.

Jak syndrom líného oka ovlivňuje kvalitu zraku?

Nejčastějším příznakem syndromu líného oka je vychylování ze směru pohledu a nesprávné postavení očí. Tato porucha může být příčinou závažných zrakových potíží:

  • Rychlá ztráta zrakové ostrosti u postiženého oka, není-li vada korigována a oko je stále méně používáno.
  • Ztráta binokulárního vidění, jež může vést až k neschopnosti posuzovat hloubku zorného pole.
  • Zvýšené riziko ztráty zraku u dominantního oka - zrakové obtíže, objevující se zpravidla u obou očí, postihnou dominantní oko jako první.

Co je příčinou syndromu líného oka?

Amblyopie vzniká tehdy, je-li spojení mezi okem a mozkem slabé a nedostatečně vyvinuté.

Nejčastější příčinou tohoto problému je šilhavost. Pokud nejsou oční svaly schopny zajistit správné postavení očí, zejména během vývojových fází, k mozku se z každého oka dostává odlišný obraz. Mozek pak tento nesoulad řeší tím, že systematicky jeden z obrazů ignoruje. Oko pak není dostatečně využíváno a nerozvíjejí se ani odpovídající oblasti mozku.

Dalším běžným důvodem je refrakční vada (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus), která silněji postihuje jedno oko. I ta způsobuje nesoulad mezi obrazy vysílanými oběma očima do mozku a následně převahu jednoho oka a ignorování obrazu vysílaného okem slabším.

Amblyopii mohou zapříčinit i další poruchy vyvolávající podobný nesoulad. Patří k nim například dětská katarakta, zakalené čočky, rozdíly ve tvaru nebo velikosti a jiné anatomické nebo strukturální abnormality.

Léčba amblyopie

Čím dříve je syndrom líného oka zjištěn a korigován, tím větší je naděje na úspěšnost léčby. Korekce syndromu líného oka je však efektivní i u dospělých, a to zejména tehdy, je-li pacient silně motivován a dodržuje pokyny očního specialisty. Provedené studie prokázaly značné zlepšení zrakové ostrosti slabšího oka u starších pacientů, i když často při omezené rychlosti, stupni a rozsahu.

Léčba amblyopie, první fáze korekce syndromu líného oka, sestává ze dvou hlavních kroků:

Krok 1: Korekce zrakových problémů

V prvé řadě je třeba korigovat oční poruchy, jako je katarakta, a refrakční vady. Pomoci často může zásah tak jednoduchý, jako je například předepsání brýlí na blízko nebo na dálku. V některých méně závažných případech k nápravě postavení očí postačí korekce zraku slabšího neboli líného oka.

Krok 2: Opětné posílení spojení mezi okem a mozkem

Ve většině případů oční lékaři přistupují k zakrytí dominantního oka, aby mozek začal znovu akceptovat i obraz z oka amblyopického čili líného. To se obvykle provádí s pomocí okluzoru (klapky) nebo očních kapek, které na určitou dobu zamlží zrak dominantního oka.

Operace očních svalů

V jistých případech ani korekce amblyopie nepostačuje ke korekci šilhavosti a oči zůstávají i nadále v nesprávném postavení. Tehdy může pomoci operace očních svalů, posilující nebo naopak oslabující některé z nich. Oční chirurg může buď provést resekci svalu (zkrácení) a tím jej posílit, nebo sval naopak napojit na vzdálenější místo (posunout jeho úpon) a tak jej oslabit.

Oční cviky

V omezeném počtu případů lze mírné nesprávné postavení očí způsobené nedostatečnou konvergencí (sbíhavostí), kdy oči nedokáží zaostřit na blízké předměty, korigovat prostřednictvím očních cviků. Jde například o cvičení blízkého bodu pomocí tužky a léčbu syndromu počítačového vidění.

Čím dříve je syndrom líného oka korigován, tím vyšší je naděje na úspěch. Pokud začnete trpět jakýmikoli zrakovými obtížemi, objednejte se co nejdříve u svého očního lékaře.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články