tips-to-protect-your-eyes

Oči jsou jedním z našich nejdůležitějších orgánů. Nejen že nám zprostředkovávají tvary, hloubku zorného pole a miliony barev, navíc nám také pomáhají zpracovat světelné signály, které udržují v chodu vnitřní hodiny našeho těla.

Oči jsou také jedním z nejzranitelnějších orgánů, které je tedy třeba je chránit, abychom si uchovali zdravý zrak.

Určitě již dávno víte, že byste vždy měli používat ochranné brýle při činnostech, jako je práce se dřevem nebo úpravy zahrady; existují ale i další způsoby, jak oči každý den chránit a udržet je zdravé.

Jak chránit oči před sluncem

Jako všechny zdroje energie je sluneční záření nesmírně důležité pro život, stejně tak pro něj ale může představovat vážnou hrozbu. Ultrafialové (UV) záření je zodpovědné za většinu rizika, které slunce představuje - může popálit pokožku i oči a způsobit dlouhodobé poškození, pokud se před ním nechráníme.

Sluneční paprsky s UV zářením jsou jasně definovanou hrozbou nejen za slunečného dne na pláži, ale i v době, kdy je zataženo, a také na sněhu, od něhož se světlo odráží do očí.

Ochranu zraku před sluncem a UV zářením zajistíte dodržováním následujících opatření:

  • Používání kvalitních slunečních brýlí s UV filtrem při pobytu v přírodě
  • Nošení klobouku nebo čepice s širokou krempou a častý pobyt ve stínu
  • Nikdy se nedívat do slunce, zejména dalekohledem nebo v době zatmění slunce

Jak předcházet únavě očí

Občas jsme největším nebezpečím pro naše oči my sami. Přepracované oči jsou náchylné ke vzniku krátkodobých i dlouhodobých zrakových problémů. Chcete-li chránit svůj zrak a uchovat si zdravé oči, snažte se minimalizovat únavu očí následujícími opatřeními:

Během práce s počítačem si dělejte přestávky. Každé dvě hodiny se snažte udělat si 15minutovou přestávku (odejděte od počítače) a každých dvacet minut ulevte očím tak, že se rozhlédnete po místnosti.

Pracujte při vhodném osvětlení. Oči potřebují dostatečné osvětlení pro čtení a psaní, práci s počítačem i sledování televize. Ve špatných světelných podmínkách musí oči vynaložit mnohem větší úsilí než obvykle.

Často mrkejte, abyste oči osvěžili a zvlhčili.

Používejte odpovídající brýle nebo kontaktní čočky. Nosíte-li čočky nebo brýle, dbejte na to, aby vždy odpovídaly stavu vašeho zraku a typu činnosti, kterou vykonáváte.

Nezapomínejte na kvalitu vzduchu. Používáním zvlhčovače vzduchu, udržováním odpovídající teploty a vyhýbáním se kouři a jiným znečišťujícím látkám můžete předcházet syndromu suchého oka a přispět ke zlepšení svého zraku.

Vyzrajte na oční problémy tím, že budete pravidelně docházet na vyšetření k očnímu lékaři a pečovat o zdraví svého zraku.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články