eye-floaters

Když poprvé zaregistrujete, že se vám v očích pohybují jakési tečky neboli zákalky, asi vás to znepokojí a snad i vystraší.

Jsou vaše obavy na místě? Podívejme se na tento problém trochu blíže.

Většina takových zákalků je zcela normální. Některé ale mohou být známkou skrytých problémů, a vy byste o nich měli povědět očnímu lékaři.

V tomto textu najdete informace o zákalcích a jak na jejich výskyt reagovat.

Co vlastně sklivcové zákalky jsou a jak se do očí dostaly?

Sklivcové zákalky vypadají jako malé nepravidelné tvary, které pomalu „plují“ přes zorné pole. Často vypadají jako:

  • Malé tmavé tečky nebo skvrnky
  • Vlákna či nitky nebo
  • Kousky pavučin

Sklivcové zákalky nejsou optickou iluzí. Jde o malé kousíčky nečistot, pohybující se volně ve sklivci. To je hmota podobná rosolu či želé, která vyplňuje oční bulvu a pomáhá jí udržet jistý tvar. Při pohybu zákalky někdy vrhají stín na sítnici. A vy je pak vidíte jako ony zmíněné tečky.

Co způsobuje vznik sklivcových zákalků?

Příčinou jejich vzniku jsou většinou věkem podmíněné změny ve sklivci. Se stárnoucíma očima degeneruje rosol sklivce - je tekutější, začíná se svrašťovat a odchlipuje se od vnitřní strany oční bulvy; někdy vytváří jakési malé rosolovité chuchvalce. Vy pak vidíte stíny těchto nitkovitých vláken.

Zákalky se mohou objevit i tehdy, dojde-li k odloučení sklivce od povrchu sítnice. V takových případech může stimulace sítnice často vyvolat záblesky v očích. V okamžiku, kdy se sklivec odloučí od papily optického nervu, může dočasně vzniknout zákalek ve tvaru kruhu.

Občas tento odloučený kousek na sebe naváže i malou část sítnice. Toto odchlípnutí sítnice vyvolá krvácení do sklivce, které pak vidíte jako shluk malých teček. V takové situaci je nezbytné bez prodlení vyhledat očního lékaře.

Dalšími obecnými příčinami vzniku zákalků je krvácení a zánět v oční bulvě, způsobené natržením sítnice, poraněním drobných cévek nebo jinými poraněními. Může také jít o drobné shluky proteinů a jiných látek, které zůstaly v oku uvězněny z prenatální doby, kdy se oko utvářelo.

Kdy se obrátit na očního lékaře

O očních zákalcích a záblescích v očích byste neprodleně měli informovat očního lékaře, zejména tehdy, objeví-li se znenadání. Často jsou známkou odchlípnutí sítnice, které může vést ke slepotě.

Jakékoli změny vidění nebo zrakové potíže (jako jsou zákalky atd.) byste vždy měli oznámit očnímu lékaři při pravidelných prohlídkách. Zákalky je v některých případech možné vidět pouze během vyšetření, zvláště pokud se nacházejí v blízkosti sítnice.

Léčba sklivcových zákalků

Sklivcové zákalky není většinou třeba nijak léčit. Naučit se vyrovnat se s nimi chvilku trvá a může to být i zdrojem frustrace, většina lidí je ale po nějakém čase schopna je snáze ignorovat.

Jsou-li zákalky tak velké nebo tak početné, že zhoršují kvalitu zraku, může vám oční lékař doporučit chirurgický zákrok nebo laserovou terapii na jejich odstranění.

Laserová terapie k odstranění sklivcových zákalků

Při tomto způsobu léčby zaměří oční lékař laserový paprsek na nečistoty nacházející se ve sklivci. Laser je rozbije na menší částečky, které jsou pak mnohem méně viditelné.

Laserová terapie pro odstranění zákalků je stále v experimentální fázi a normálně se nepoužívá. Po jejím ukončení zaznamenali někteří klienti zlepšení stavu, jiní ale hlásili jen minimální nebo vůbec žádný rozdíl. Navíc může laser poškodit sítnici, pokud je zaměřen nesprávně.

Chirurgický zákrok pro odstranění sklivcových zákalků

Vitrektomie je druh operace, během níž oční lékař vyjme skrze malý řez sklivec z oka a nahradí jej hmotou, která pak udržuje správný tvar oční bulvy. Lidské tělo produkuje nový sklivec přirozeně, a ten postupně tuto hmotu nahradí. Ne vždy tato operace odstraní sklivcové zákalky kompletně. Ty se mohou znovu tvořit i po provedení vitrektomie, zvláště pokud operace samotná způsobila krvácení a natržení sítnice.

Většina zákalků je neškodná. Objeví-li se však náhle nebo znenadání zaznamenáte záblesky v očích, může jít o varovné znamení. Obraťte se na očního lékaře, kdykoli zaregistrujete náhlé změny vidění. Lékař může také odhalit zákalky a další abnormality v očích, budete-li pravidelně absolvovat oční vyšetření a poskytovat mu tak aktuální informace o svém zdravotním stavu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články