V oblasti oční optiky jsme zaznamenali velmi výrazný pokrok, snažíme se však mít neustále na paměti, aby nové technologie byly skutečným přínosem pro ty, kdo naše kontaktní čočky používají.

Níže uvádíme několik příkladů zdokonalení, jež pocházejí právě z dílny společnosti CooperVision:

Materiál Smart Silicone™. Skutečný průlom ve světě kontaktních čoček. Jedinečná síť silikonových kanálků zprostředkovává efektivní průchod kyslíku čočkou a její optimální výkon. Materiál se vyznačuje postranními hydrofilními řetězci a účinným využitím silikonu. Díky tomu je zajištěna velmi vysoká prostupnost kyslíku.

Výsledkem jsou čočky s klinicky prokázanými vynikajícími vlastnostmi, jako je pohodlí, uchování zdravého zraku a snadnosti manipulace.

Technologie Aquaform®. Jejím výsledkem je přirozeně smáčivý materiál, který snadno vytváří hydrogenovou vazbu s molekulami vody. Díky tomu zůstává voda uvnitř struktury čočky a činí ji smáčivou, aniž by bylo třeba ošetřovat její povrch zvlhčujícími látkami nebo jinými přípravky.

Kyslík čočkou snadno prochází díky přítomnosti silikonových makromerů s dlouhými silikonovými řetězci, pro něž je typický nižší počet molekulárních můstků. Čočka je tedy měkčí a flexibilnější, než tomu bývalo u původních silikon-hydrogelových čoček první generace.

Čočky vyrobené touto technologií jsou k dispozici pouze u společnosti CooperVision, a to v řadách Avaira® a Biofinity®.

Technologie PC Technology™. Jednodušeji řečeno, díky této technologii neklesá hodnota hydratace našich kontaktních čoček Proclear® během dne pod 96 %. Díky ní jsou čočky dostatečně vlhké a pohodlné.

Naše čočky řady Proclear jsou také jediné čočky vyrobené z materiálu, který schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA): „Mohou přispět ke zvýšení pohodlí uživatelů čoček, kteří zakoušejí mírné obtíže či příznaky související s vysycháním povrchu oka při nošení čoček.“

Jak jsme uvedli, jde jen o malou ochutnávku úspěchů, kterých jsme na poli kontaktních čoček dosáhli ve snaze přinést uživatelům i optometristům větší pohodlí a další výhody.