Otevřenost, progresivita, ale i zábava

Náš přístup se liší od postoje jiných společností. Pro nás jako zaměstnance společnosti CooperVision je formování pevných vztahů nesmírně důležité - bez ohledu na to, zda používáte naše kontaktní čočky nebo jste očním specialistou, který je předepisuje.

Chceme vám naslouchat.

Přišli jsme totiž na to, že včlenění tohoto aspektu do kultury naší společnosti nám pomáhá dále se rozvíjet. Pokud přijde jeden z našich zaměstnanců na druhém konci světa s nějakým nápadem, rozhodně si ho vyslechneme. Jestliže se nám ozve oční lékař a navrhne jiný postup, neodmítneme ho. A pokud uživatelé našich kontaktních čoček reagují na náš blog, odpovíme jim.

Jak už jsme se zmínili, CooperVision je „malá velká“ společnost. A my chceme, aby tomu odpovídala i naše kultura. Díky tomu jsme jako firma jedineční a dostatečně pohotoví - a můžeme vám tedy poskytovat lepší služby.