V průmyslu oční optiky jsme zakořenili již dávno

Přestože společnost CooperVision se zrodila až v roce 1980, naše historie spadá do doby dávno před tím.

Naše mateřská společnost, CooperCompanies, je globální firmou zaměřující se na výrobu zdravotnických prostředků, jejíž cenné papíry jsou veřejně obchodovány na burze NYSE Euronext (NYSE:COO). Cooper zaměstnává přes 11 000 lidí a její výrobky se prodávají ve více než 100 zemích světa. Ředitelství firmy byste našli v kalifornském městě San Ramon v USA.

Počátky společnosti Cooper sahají k roku 1958. V roce 1967 firma změnila název - z Cooper Tinsley Laboratories se stala společnost Cooper Laboratories, Inc. Firma se rychle rozrůstala a začala otevírat další pobočky po celém světě.

A výsledek? Řada zlepšení jak v oblasti chirurgických prostředků, tak i v oboru kontaktních čoček.

V další dekádě, přesněji v roce 1978, došlo k reorganizaci a firma byla rozdělena na pět nezávislých obchodních jednotek, z nichž každá se zaměřila na specifickou část trhu. O dva roky později, roku 1980, vznikla akciová společnost CooperVision. Od té doby se stále snažíme naši historii a činnost dále rozvíjet a obohacovat.

Rozšiřování a akvizice

Společnost CooperVision rostla velmi rychle.

V 80. a 90. letech 20. století jsme získali několik podniků vyrábějících kontaktní čočky a zvýšili jsme tak svou výrobní kapacitu i sortiment výrobků. U toho jsme ale neskončili. Začali jsme klást větší důraz na výzkum a vývoj. Později se ukázalo, že spojení výzkumu a vývoje s našimi přednostmi v oblasti výroby je pro celou společnost, naše partnery i uživatele našich čoček maximálně přínosné.

Roku 2005 se CooperVision stala třetím největším výrobcem měkkých kontaktních čoček na světě,

a ve finančním roce 2011 jsme oslavili dosažení důležitého milníku - náš prodej v celosvětovém měřítku poprvé překročil 1 miliardu amerických dolarů. Někteří by si snad mohli myslet, že teď máme tak trochu nárok usnout na vavřínech. V žádném případě. I nadále hodláme na sobě pracovat a posunovat hranice směrem k dalším progresivním způsobům korekce zraku a lepšího pohodlí pro uživatele našich kontaktních čoček.

Naše historie má dlouhé kořeny, ale zdaleka ještě nekončí. Vždyť jsme teprve na začátku.