800x450_optimized_lens_geo

Astigmatičtí klienti potřebují čočky s různými hodnotami optické mohutnosti v různých zónách, které je nutno orientovat jistým způsobem tak, aby zajišťovaly korekci zraku. Torické čočky společnosti CooperVision jsou stabilní a přesné díky optimalizovanému designu zatížení (neboli optimalizované geometrii čoček). Tento typ designu se vyznačuje několika ploškami zaručujícími optimální zrakovou přesnost, dokonalou aplikaci a pohodlí. Geometrie těchto čoček a široký rozsah hodnot zatížení zajišťují, že čočky po nasazení rychle zaujmou správnou pozici, což zvyšuje jejich účinnost a jednoduchost aplikace. Jednotná horizontální tloušťka všech vrstev (iso-thickness) zvyšuje stabilitu čoček a přispívá ke konzistentní aplikaci v rámci dioptrické škály. Rozsáhlejší optická torická zóna je zárukou lepšího vidění v celé dioptrické škále a hladký povrch beze spojů napomáhá zvýšit pohodlí při každém mrknutí oka na maximum.