cleaning-contact-lenses

Hygiena je jedním z nejdůležitějších faktorů při prevenci infekcí a jiných problémů, které mohou mít vliv nejen na zdraví vašich očí, ale i na váš zrak z dlouhodobého hlediska.

V tomto článku uvádíme některé zásady, které byste při čištění čoček měli dodržovat, i věci, kterým byste se naopak měli vyhnout - a jaké jsou k tomu důvody.

Jak čistit kontaktní čočky

Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte ruce mýdlem a vodou.

Je-li to možné, použijte antibakteriální mýdlo a ruce si osušte ručníkem, z něhož se neuvolňují vlákna. Nepoužívejte mýdlo na bázi oleje nebo pleťového mléka, protože by mohlo čočky zakalit nebo znečistit.

Pokaždé použijte čerstvý čisticí roztok na kontaktní čočky.

Nepoužívejte vodu z vodovodu, sterilní vodu, sliny, fyziologický roztok ani zvlhčovací kapky.  Nejsou určeny k dezinfekci a správnému čištění kontaktních čoček.

Otřete čočky prsty a poté je pořádně opláchněte v čerstvém čisticím roztoku.

Studie prokázaly, že tato metoda (otřít a opláchnout) je pro čištění kontaktních čoček nejvhodnější - a to dokonce i při použití čisticích roztoků, kde se otření prsty nevyžaduje. Dbejte na to, abyste se nehty nedotýkali čoček. Nehty jsou ostré a navíc mohou být rájem pro množství bakterií a nečistot.

Pouzdro na čočky vypláchněte čerstvým roztokem; převrácené a otevřené je nechejte vyschnout.

Nečistěte je vodou, neboť potenciálně obsahuje nečistoty a různé mikroorganismy. Nenechávejte pouzdro otevřené poblíž toalety nebo na vlhkých místech - urychluje to růst plísní a bakterií.

Další způsoby, jak uchovávat čočky v čistotě

  • Nepřelévejte čisticí roztok na kontaktní čočky do menších nádobek, pokud se chystáte na cesty nebo jej chcete uskladnit - mohlo by to narušit sterilitu roztoku.
  • Lahvičku s roztokem vždy řádně uzavřete a při použití dbejte na to, aby se hrdlo nedotýkalo žádných předmětů.
  • Pouzdro na kontaktní čočky vyměňte přinejmenším každé tři měsíce.
  • Nikdy nepoužívejte kontaktní čočky po uplynutí doby delší než 30 dní po otevření balení.
  • Vyhýbejte se kouři a jiným znečisťujícím látkám v ovzduší, které mohou vniknout do očí a způsobit podráždění nebo infekci.

Vždy dodržujte pokyny výrobce

Informace přiložené ke kontaktním čočkám, pouzdru na kontaktní čočky a čisticímu roztoku na kontaktní čočky slouží společně s pokyny očního lékaře k tomu, abyste si správnou péčí o čočky zajistili nejlepší možný zážitek při jejich nošení.

Oční lékař je při udržování vašich očí a zraku v tom nejlepším stavu vaším spojencem. Navštivte ho každý rok - jen tak si budete moci být jisti, že vaše kontaktní čočky a péče, kterou jim věnujete, stále odpovídá potřebám vašeho zraku a životního stylu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články