toric-contacts

Možná jste již slyšeli, že torické čočky jsou kontaktní čočky určené pro nápravu astigmatismu. Jakou mají takové čočky funkci a proč jsou tak účinné? Vysvětlíme vám, jak si takové čočky nasadit a na jakém principu pracují, i skutečnosti, které musíte vzít v úvahu, pokud si je chcete pořídit.

Co vlastně torické kontaktní čočky jsou?

Torické čočky jsou kontaktní čočky jistého speciálního tvaru. Standardní kontaktní čočky mají sférický povrch; představte si například řez míčem.

Naproti tomu torus je geometrický tvar připomínající koblihu s otvorem uprostřed nebo nafukovací kruh. Torická čočka tedy vypadá jako řez tímto kruhem.

Specifický tvar torických kontaktních čoček je příčinou odlišné lomivosti neboli schopnosti zaostřování ve vertikálním a horizontálním směru. Lomivost se při pohybu kolem čočky zvyšuje nebo snižuje postupně.

Kontaktní čočky pro astigmatiky

Torické kontaktní čočky slouží ke korekci astigmatismu, který je způsoben odlišným zakřivením oční rohovky nebo čočky (označuje se pak jako pravidelný astigmatismus, rohovkový astigmatismus nebo čočkový astigmatismus).

Tehdy je rohovka nebo čočka zakřivena tak, že se liší refrakce oka na horizontální a vertikální rovině. To způsobuje rozostřené vidění a potíže při sledování detailů. Někdy se také zdá, jako by se vertikální linie nakláněly.

Tuto abnormalitu anatomie lidského oka, která astigmatismus způsobuje, korigují právě torické kontaktní čočky díky své schopnosti zpracovat různou lomivost na vertikální a horizontální ose.

Jak si torické kontaktní čočky vybrat?

Torické i veškeré další kontaktní čočky vám musí předepsat oční lékař; ten zvolí typ čoček, které odpovídají stavu vašeho zraku, a provede jejich aplikaci. Pokud se domníváte, že potřebujete kontaktní čočky pro nápravu astigmatismu či jiných zrakových potíží, navštivte očního lékaře.

Zvážit byste ale také měli následující fakta:

  • U torických čoček je aplikace obzvláště důležitá
  • Protože torické čočky jsou orientovány jistým směrem, musí zůstat na oku ve správné poloze. Výrobci vybavují torické čočky takovými prvky, které zajišťují, že čočka se na oku nebude pohybovat. K nim mimo jiné patří:
  • Ztenčená a zesílená zóna
  • Seříznutí čočky (je odříznuta malá část spodního okraje čočky)
  • Vyvážení čočky (čočka je v jistých místech silnější nebo těžší)

V důsledku toho je aplikace těchto kontaktních čoček mnohem důležitější než u jiných typů čoček. Torické čočky mají středovou osu (podobně jako zemský rovník), která zajišťuje, že předměty vidíte jasně. Pokud vám čočky „nesedí“ a kloužou, ani zraková ostrost není taková, jaká by měla být.

Různé typy torických čoček

Torické kontaktní čočky se také využívají ke korekci jiných zrakových potíží; k dispozici jsou v kompletní řadě režimů nošení. Pořídit si tak můžete jednodenní i další jednorázové torické čočky; můžete dokonce mít i barevné torické kontaktní čočky.

Torické čočky se také vyrábí jako měkké i jako tvrdé plynopropustné (RGP) čočky. Tvrdé čočky bývají na oku stabilnější, obvykle ale vyžadují delší dobu přivykání a mohou být sušší a křehčí. Měkké torické čočky jsou pohodlnější a nabízejí snadnou manipulaci, při nasazování je však potřeba opatrnosti, aby zůstaly na svém místě.

Zamýšlíte-li si pořídit kontaktní čočky pro korekci astigmatismu (nebo jakékoli jiné čočky), poraďte se s očním lékařem. Ten vám pomůže najít vhodný způsob korekce, vyhovující vašemu zraku i životnímu stylu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články