extended-wear-contacts

Zlepšování technologií se odráží v kvalitnějších materiálech a designu kontaktních čoček a uživatelům přináší větší flexibilitu a více možností volby. Ve stále větší míře si tedy můžete vybrat čočky odpovídající vašemu životnímu stylu. K nim patří i čočky pro dlouhodobé nošení, které lze nosit po delší dobu (a dokonce i ve spánku).

Jak se přesvědčíte o tom, že čočky pro dlouhodobé nošení jsou právě to, co potřebujete? Věnujme teď pozornost kontaktním čočkám pro dlouhodobé nošení a faktorům, které je třeba zvážit při rozhodování, zda jsou pro vás vhodné.

Co jsou vlastně kontaktní čočky pro dlouhodobé nošení?

Čočky pro dlouhodobé nošení lze obvykle používat nepřetržitě po dobu až šesti nocí a sedmi dní. S příchodem silikon-hydrogelových čoček, které lépe propouští kyslík k oku, se objevila i celá řada kontaktních čoček, jež lze nosit nepřetržitě po dobu až 30 dní.

Hlavním kritériem pro dlouhodobé nošení kontaktních čoček je jejich prostupnost pro kyslík. Jediný způsob, jak může rohovka ve spánku přivést dostatek kyslíku nezbytného pro její zdraví, je získat jej z drobných cév očních víček.

Jsou pro mě kontaktní čočky pro dlouhodobé nošení vhodné?

Nové materiály pro výrobu čoček, zejména silikon-hydrogel, propouštějí k oku více kyslíku; všechny druhy čoček ale přístup kyslíku alespoň z části blokují. Při rozhodování o tom, zda jsou pro vás vhodné čočky pro dlouhodobé nošení, by vám mohla pomoci následující fakta.

Výhody čoček pro dlouhodobé nošení

Kontaktní čočky pro dlouhodobé nošení mohou pomoci:

 • Lidem s nepředvídatelným nebo vysoce aktivním životním stylem
 • Vojenskému personálu nebo milovníkům pobytu ve volné přírodě, kteří si nemohou vždy čočky vyčistit nebo jim věnovat patřičnou péči. Velkou výhodou jsou pro ně čočky, jež lze ponechat v očích delší dobu. Totéž platí o osobách pracujících na směny a zaměstnancích pohotovostních služeb.
 • Lidem trpícím abnormalitami binokulárního vidění.
 • Některé potíže binokularity vidění, včetně amblyopie, je pak lépe řešit pomocí permanentní korekce zraku.
 • Lidem se zvláště špatným zrakem.
 • Pro některé uživatele trpící velkou refrakční vadou (krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus) je nesmírně výhodné, mohou-li dobře vidět za všech okolností, zejména pokud se nečekaně probudí v noci.

Možná rizika a další fakta ke zvážení

Nejzávažnějším rizikem kontaktních čoček pro dlouhodobé nošení je infekce, která může vést až ke slepotě. Další riziko představuje rohovková neovaskularizace (drobné cévy oka se začnou zvětšovat směrem k duhovce ve snaze získat přísun většího množství kyslíku), zánět a podráždění očí.

Uvedená rizika lze snížit následujícími opatřeními:

 • Kdykoli je to možné, před spaním si čočky pro dlouhodobé nošení vyjměte.
 • Totéž udělejte před tím, než půjdete plavat, nebo čočky po plavání vyčistěte.
 • Nedotýkejte se čoček, aniž byste si předtím umyli ruce.
 • Vyvarujte se kouře a pobytu ve znečištěném ovzduší.
 • Nepoužívejte kontaktní čočky s prošlou záruční dobou.
 • Dodržujte veškeré pokyny očního lékaře a výrobce kontaktních čoček.

Jaký typ čoček pro dlouhodobé nošení je pro mě nejvhodnější?

Jak dlouho si můžete nechat čočky nasazené, záleží na dvou faktorech - na typu čoček a na tom, jak vaše oči tolerují přítomnost čoček přes noc, což musí posoudit oční lékař.

Je skutečně zásadní, abyste s lékařem zvážili všechny výhody a nevýhody těchto čoček.  V období přivykání čočkám vám bude věnovat zvýšenou pozornost, aby se ujistil, že čočky jsou pro vás skutečně vhodné.

Pokud jsou vaše oči podrážděné, zarudlé nebo máte potíže s viděním, ihned si čočky vyjměte. S očním lékařem se rovněž poraďte, pokud zaznamenáte nějaké změny nebo potíže, zvláště tehdy, když začínáte nosit nové kontaktní čočky.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články