monthly-contact-lenses

Současná technologie výroby kontaktních čoček přináší uživatelům ve srovnání s minulostí širokou škálu možností týkajících se délky nošení čoček.

Režim nošení a výměny čoček je z velké části určován osobními preferencemi uživatelů. Denní, dvoutýdenní i měsíční kontaktní čočky mají svá pro a proti.

V tomto článku se zaměříme na měsíční kontaktní čočky.

Jsou měsíční kontaktní čočky to, co potřebujete?

Měsíční čočky přinášejí řadu výhod:

Čočky pro dlouhodobé nošení

Některé měsíční kontaktní čočky lze nosit po dobu až sedmi dní nepřetržitě, aniž byste je museli vyjmout z očí.

Nezapomeňte však, že nošení čoček, které nejsou určeny i pro noční aplikaci, může představovat riziko pro váš zrak - takové čočky totiž nepropouští k očím dostatek kyslíku. Následkem mohou být infekce rohovky a rohovková neovaskularizace, kdy drobné cévky začínají vystupovat i do bělma očí.

Ve dne máte oči otevřené, a oční rohovka je tedy kyslíkem dostatečně zásobena. Měsíční čočky a další čočky pro dlouhodobé nošení jsou obvykle vyrobeny ze silikon-hydrogelu s vysokou plynopropustností. Čočkou díky nim prochází pět i vícekrát vyšší množství kyslíku než u čoček standardních.

Před nákupem nových čoček nebo přechodem na jiný typ se vždy poraďte s očním lékařem.

Rozhodnete-li se pro měsíční čočky, budete jich kupovat méně

Měsíční kontaktní čočky budou pravděpodobně o něco málo levnější než denní čočky jednorázové, protože jich nebudete potřebovat tolik. Vyhazovat je budete každý měsíc (a ne každý den), takže spotřebujete pouze 24 kontaktních čoček za rok. Uživatelé, kteří mají na paměti životní prostředí, se tak mohou radovat z menšího množství odpadu.

Pohodlí

Silikon-hydrogelový materiál měsíčních kontaktních čoček nejen propouští více kyslíku a udržuje tak oči čisté a jasné, ale navíc přináší i vyšší pohodlí. Oči lépe dýchají a zůstávají dostatečně vlhké - a to je bilance, jíž bylo dosaženo díky lepší technologii kontaktních čoček.

Měsíční, dvoutýdenní nebo jednorázové čočky - volba je na vás

Pořizujete-li si nové čočky nebo přecházíte na jiný typ, vždy se poraďte s očním lékařem. Ten vám předepíše a aplikuje kontaktní čočky tak, aby byly vhodné pro vaše oči a udržely zdraví vašeho zraku v optimálním stavu.

Při volbě režimu výměny kontaktních čoček - tedy volbě mezi čočkami měsíčními, dvoutýdenními nebo jednorázovými - je často důležitá osobní preference. Oční lékař vám ale může poskytnout další rady, abyste si zvolili výrobek v souladu se svým životním stylem. V průběhu období přivykání na nové čočky vám také pomůže posoudit, zda ke zlepšení zraku skutečně dochází.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články