1. Udělujete tímto souhlas společnosti CooperVision Czech s.r.o., Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, IČ 08846022, DIČ: CZ08846022, 1, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325129 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení a popř. poskytnutí údajů 3.stranám = a to pouze a výlučně spolupracujícím optometristům. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let. U projektu www.mojeprvnicocky.cz dává informovaný souhlas s GDPR daná osoba na dobu trvání členství, nejdéle však na dobu 3 let.

 

 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: https://coopervision.cz/cookie-policy

 

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: objednavky@coopervision.com, v kopii: info@ict-group.cz

   

adresa: CooperVision Czech s.r.o., Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

 

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Agentura: ICT-GROUP s.r.o., Dandova 2593/6, 193 00 Praha 9, IČ: 61676802
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.