kids-eye-exam

Je nesmírně důležité, aby vaše dítě pravidelně absolvovalo oční vyšetření. Zdravý zrak totiž hraje v procesu poznávání okolního světa významnou roli. Kdy je však třeba s očními prohlídkami začít?

První komplexní oční vyšetření by děti měly podstoupit ve věku 3 let. Pokud oční lékař nedoporučí jiný režim, další prohlídky by se měly uskutečnit každé dva roky.

Vyšetření optometristou mají nezastupitelné místo i tehdy, když dítě zahájí školní docházku a s ní testy zraku. Zrakové testy zjišťují zrakovou ostrost (jasnost a ostrost vidění); zdraví očí ale nelze redukovat jen na tento parametr.

Tyto testy se totiž nezaměřují na další oblasti zraku, jako je barevné vidění, schopnost zaostřování a sledování pohybu očí; kde se také mohou projevit potíže.

Níže uvádíme několik doporučení, která zajistí vašim dětem zdravý zrak.

Aspekty, na něž je vhodné se u dětského zraku zaměřit

Všímejte si, jak se vaše dítě doma a ve škole dívá na předměty kolem sebe. Následující skutečnosti mohou být známkou toho, že dítě trpí zrakovými problémy a mělo by podstoupit vyšetření:

Pozice velmi blízko televizoru nebo tabuli. Nevidí-li děti dobře, jednou z prvních věcí, kterou přirozeně tento nedostatek kompenzují, je přiblížení se sledovanému předmětu nebo přidržení předmětu těsně před obličejem.

Mhouření očí a jiné známky nepohodlí. Potíže s viděním mohou být příčinou toho, že dítě mhouří oči, často si je mne, je nezvykle citlivé na světlo nebo při sledování předmětů naklání hlavu stranou.

Potíže s koordinací. Zrakovými potížemi mohou být vyvolány problémy s koordinací ruka-oči nebo tělo-oči během tělesných aktivit, jako je chytání předmětů nebo jízda na kole. 

Nezvykle nízká úroveň zájmu nebo pozornosti. Minimální pozornost a velká těkavost jsou známkami poruchy s deficitem pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), někdy ale naznačují také potíže s viděním. Ty mohou v dětském věku snadno minimalizovat zájem dítěte o činnosti, jako je čtení, vybarvování nebo sestavování skládaček.

První návštěva u očního lékaře

Před prvním vyšetřením u optometristy (nebo kteréhokoli jiného lékaře) může být dítě velice neklidné. Výborným způsobem, jak jej upokojit, je předem mu sdělit, co může očekávat. Co můžete udělat:

  • Číst mu příběhy, jejichž hrdinové jdou na vyšetření k očnímu lékaři.
  • Popsat, co bude pravděpodobně během vyšetření dělat - dívat se na obrázky nebo na optotypy s písmenem E.
  • Připravte dítě i na to, že by mu lékař mohl nakapat kapky do očí. Ujistěte ho však, že pan doktor přitom nebude používat injekční jehlu.
  • Vysvětlete, že na otázky lékaře neexistují správné a nesprávné odpovědi.

Návyky pro udržení dobrého zraku je nutné pěstovat už od dětství. Nezapomeňte tedy včas vyhledat očního lékaře pro své dítě nebo požádejte o radu svého očního specialistu.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Další články