VYTVÁŘENÍ VLNY ZMĚN

V čele cesty k udržitelnosti ve společnosti CooperVision stojí skutečně naši lidé. Seznamte se s Carol Herringovou, manažerkou globálního programu obalů se sídlem v naší pobočce ve městě Victor ve státě New York. Carolin příběh je důkazem toho, že jeden člověk může mít zásadní vliv na naši práci a snahu eliminovat odpad a zbytečné obaly, abychom pokud možno snížili náš dopad na životní prostředí.1 

NAJDĚTE VŠECHEN PLAST

Carol je jednou z klíčových osobností, které pomohly uvést v život naši iniciativu za plastovou neutralitu. S cílem kompenzovat část plastové stopy společnosti CooperVision jsme museli začít tím, že jsme si zjistili, kolik plastů vypouštíme do světa.1 A tady přišla na řadu odbornice na materiály a obaly Carol. Má bakalářský titul v oboru obalové techniky, takže jsme pro tuto práci nemohli vybrat vhodnějšího kandidáta. 

Carol měla podle vlastních slov jen jediný úkol, pokud jde o naše hotové výrobky a obaly: „najít všechny plasty“. Vzhledem k našemu sortimentu výrobků a možnostem velikosti jejich balení to mohl být náročný úkol. „Začali jsme tedy v malém,“ říká Carol. Začala s jediným výrobkem – jednodenními čočkami clariti® 1 day. Pustila se do zjišťování všech míst, kde se „skrývá plast“, včetně všech různých formátů obalů, a měřila jeho hmotnost.

“Balení má mnoho složek. Blistr, fólie a karton. A máme různé formáty balení – například balení po 30 a po 90 kusech,“ vysvětluje Carol. „Vzala jsem třeba balení po 30 kusech, což znamená, že obsahuje 30 blistrů a všechny jsou z plastu. Ty mají určitou hmotnost.“ „To byla ta snadná část,“ říká Carol. Odtud se pustila do složitějších výpočtů. „Pokud se zamyslíte nad našimi kartony a etiketami, někdy jsou vyrobené ze směsných materiálů. Bylo třeba trochu více pátrat, abychom přesně určili, kolik plastů se v těchto komponentech nachází. A pak se dostanete k lepidlům, tiskařským barvám a nátěrům, a to bylo ještě složitější.”

Tím, že jsme zvolili komplexní přístup k tomu, kde se nacházejí plasty “byli jsme záměrně konzervativní,“ říká Carol. Lidi možná nenapadne zahrnout inkoust, protože „je to tak malá složka hmotnosti“. Carol však nenechala nic náhodě. Dala si záležet na tom, aby zachytila všechny formy plastů, které se nacházejí v našich výrobcích a obalech, bez ohledu na to, jak jsou malé, od potahu víčka, což je fóliový polypropylenový laminát, přes zbytky pryskyřice v obalu až po lepidla, inkousty a nátěry na kartonu, protože když chceme skutečně pochopit množství plastů, které vypouštíme do světa, počítá se každý kousek.

SPOLEČNÉ ÚSILÍ

“Na projektu jsem začala pracovat sama a během šesti měsíců se tým rozšířil o další spolupracovníky,” říká Carol. “Když bylo třeba, spolupracovala jsem s našimi dodavateli a továrnami. Existuje například lepidlo, které na karton nanáší dodavatel, a pak lepidlo, které nanášíme my během vlastního procesu.” To vše je třeba změřit. S tím, jak se projekt rozrůstal, připojil se ke Carol tým studentů z daného odvětví, kteří pomáhali vypočítat a zdokumentovat hmotnost všech plastů obsažených v našich výrobcích a obalech. 

Po zjištění množství plastu v jednodenních čočkách clariti® 1 day však její práce nebyla zdaleka u konce. Poté použila stejné metody a přístupy k zjištění všech plastů v portfoliu výrobků společnosti CooperVision a rozšířila iniciativu měření na další výrobky a formáty obalů. To, co začalo jako projekt u Carolina stolu, se od té doby rozšířilo na dílčí tým pro udržitelnost, jehož členy jsou lidé napříč balírnami a distribučními místy společnosti CooperVision, kteří sdílejí stejný zápal pro udržitelnost.

UVEDENÍ INICIATIVY NEUTRALITY PLASTŮ K ŽIVOTU

Díky svému úsilí Carol shromáždila dostatek údajů, aby vytvořila komplexní obrázek o plastech v našich produktech a obalech. Její výpočty vytvořily základ partnerství společnosti CooperVision s organizací Plastic Bank v oblasti plastové neutrality. Společnost CooperVision financuje sběr a recyklaci plastu z oceánů, který odpovídá hmotnosti plastu použitého v sortimentu našich měkkých kontaktních čoček, a to včetně hmotnosti čoček, blistrů a obalů, které se prodávají a distribuují ve 27 zemích v Americe, Evropě a Asii a Tichomoří.*1 Od svého založení naše partnerství s organizací Plastic Bank zabránilo tomu, aby se do oceánů dostaly stovky milionů plastových lahví†2 – a oční specialisté mohou předepisováním a uživatelé nošením plastově neutrálních kontaktních čoček CooperVision přispět k naší cestě za udržitelností.

“Máme štěstí, že můžeme spolupracovat s Plastic Bank,” říká Carol. Těší ji, že její práce pomohla uskutečnit iniciativu za plastovou neutralitu a má dopad nejen na planetu, ale také na lidi a komunity, kde jsou míra znečištění plastem a chudoba rekordně vysoké.3 “To, co jsem dělala u stolu, zapadá do systému, který pomáhá lidem po celém světě. Víme, že lidé v těchto komunitách dostávají příležitost vydělat si. Doufejme, že se jim podaří zlepšit svůj život a život svých rodin a zároveň přispět k úsilí, které pomáhá naší planetě.” 

UDRŽITELNOST JE CESTA, NE CÍL

Když se Carol ohlíží zpět, říká, že netušila, jak velký dopad bude tento projekt mít, a to nejen díky partnerství CooperVision s Plastic Bank, ale i v jejím každodenním životě. “Díky tomu, že jsem musela přemýšlet o množství plastů, které společnost CooperVision vypouští do světa, jsem se zamyslela nad dalšími produkty, které jako spotřebitel používám. Myslím, že doma nedělám nic, aniž bych nepřemýšlela o udržitelnosti.” Více si všímá obalů potravin, které nakupuje, zvažuje způsoby, jak neplýtvat potravinami, včetně kompostování, a více dbá na recyklaci v domácnosti. “Když každý den v práci mluvím o udržitelnosti, je pro mě důležitější i ve všem ostatním, co dělám. Teď přemýšlím o tom, co všechno můžu udělat pro snížení své osobní uhlíkové stopy.”

S tímto zvýšeným povědomím se Carol také více zamyslela nad rostoucím počtem zákazníků a uživatelů, kteří jsou ohleduplnější k výběru obalů a k tomu, jak je nejlépe likvidovat, a co to znamená pro cestu společnosti CooperVision k udržitelnosti. “V oblasti obalů bude udržitelnost vždy důležitá z hlediska designu a výběru materiálů,” vysvětluje Carol. Věří, že je odpovědností společnosti CooperVision najít způsoby, jak učinit naše obaly udržitelnějšími. “Plasty jsou důležitou součástí dodávek kvalitních výrobků, ale jak je používat a kompenzovat co nejlépe pro lidi?”

Carol a dílčí tým pro udržitelnost zkoumají způsoby, jak odpovědět na tuto a podobné otázky, aby se posunula oblast obalů kupředu. “Na různých místech po celém světě probíhají skvělé projekty,” říká Carol. “Žádný projekt není příliš malý a dohromady mají tyto projekty obrovský dopad.” Díky Carol a mnoha dalším lidem ve společnosti CooperVision, kteří mají zaujetí pro udržitelnost, jsme schopni pokročit na naší cestě k udržitelnosti tím, že promyšleně navrhujeme naše výrobky a obaly a to tak, abychom efektivně využívali zdroje a zároveň začali snižovat naši uhlíkovou stopu.§|4 

Chcete-li se dozvědět více o naší iniciativě v oblasti neutrality plastů, klikněte sem.

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

 

* Plast používaný v produktech zahrnutých do projektu z řady měkkých kontaktních čoček CooperVision je dán hmotností plastu v blistru, čočce a sekundárním obalu včetně laminátů, lepidel a pomocných vstupů (např. inkoustu). Toto stanovení nezahrnuje plasty používané při výrobě
těchto výrobků a jejich obalů.  
† Společnost CooperVision prostřednictvím spolupráce s organizací Plastic Bank od ledna 2024 shromáždila a přeměnila přibližně 5,3 milionu kilogramů plastů určených do vodních toků. Pokud použijeme metriku organizace Plastic Bank, podle níž se 1 kg plastu rovná 50 standardním 202mm lahvím, bude to odpovídat přibližně 263,7 milionům plastových lahví, které se nedostanou do našich oceánů.
‡ Vztahuje se na procesy neustálého zlepšování výroby prováděné společností CooperVision za účelem zvýšení efektivity.
§ Uhlíková stopa je omezena na emise v rozsahu 1 a 2 definované následovně: Emise rozsahu 1 jsou přímé emise z vlastněných nebo kontrolovaných zdrojů. Emise rozsahu 2 jsou nepřímé emise z výroby nakoupené energie.
| Zpráva společnosti CooperVision o životním prostředí, sociálních otázkách a správě v roce 2022.
 

Odkazy::
1. 1. CooperVision data ze souboru, 2024.
2. 2. CooperVision data ze souboru z ledna 2024.
3. 3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Zveřejněno 25. ledna 2024.
4. 4. CooperVision data ze souboru, 2023.